Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Juridik

Rekordskulder i QV-bolagens konkurser

Totalt 256,5 miljoner kronor saknas i QV Invest och QV Svensk Hälsas konkursbon.

Uppdaterad 2018-01-04
Publicerad 2018-01-04

I slutet av november 2017 försattes QV Svensk Hälsa och QV Invest i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Nu har konkursförvaltare advokat Jonas Premfors lämnat in konkursbouppteckning för båda bolagen. Av dessa framgår det att bristen i konkursbona uppgår till drygt 256,5 miljoner kronor.

I QV Invest uppgår skulderna till 140.397.658,21 kronor varav skulderna med förmånsrätt uppgår till 16.175.000 kronor.

Största skulden i QV Invest härrör sig till de tre obligationslånen som dotterbolaget QV Svensk Hälsa har emitterat och sedan lånat ut till QV Invests verksamhet. Fordran uppgår till 83.887.112,13 kronor.

Två andra stora skulder avser två brygglån där QV Invest lånat in pengar från ett stort antal privatpersoner och företag. Beloppen uppgår till 14.341.000 kronor samt 12.350.000 kronor. 

Bland borgenärerna finns även Nordiska Kreditmarknadsbolaget som leds av Mikael Gellbäck, en av grundarna till Söderberg & Partners. Finansbolaget har en fordran på 9 miljoner kronor på QV Invest.

Skulderna i QV Svensk Hälsa uppgår till 166.103.059,03 kronor, varav prioriterade skulder uppgår till 53.125 kronor.

Den största delen av skulderna rör obligationslån om 113.523.293 kronor.

Tillgångarna i moderbolaget QV Invest är få och osäkra. Bland annat hänvisar förvaltaren till aktier i Papilly, vilka värdet uppgår till drygt 2,1 miljoner kronor. Därutöver noteras 1.697.326 aktier i Greenleaf Medical men dessa ska vara pantsatta till säkerhet för två stycken fordringar som finns på konkursbolaget. Därutöver finns en del kundfordringar upptagna bland tillgångarna men dessa har upptagits till 0 kronor då det tvistas om dessa fordringar. Bland tillgångarna finns även en fordran på ett amerikanskt bolag där en aktieöverlåtelse aldrig slutfördes men där 300.000 dollar ska ha överförts till bolaget. Juridiskt ombud i USA har anlitats men förvaltaren väljer att uppta fordran till 0 kronor i konkursboupptäckningen på grund av osäkerheten kring denna fordran. QV Invest ska även ha en fordran på Anders Uddéns schweiziska bolag Handinter Kappa.

I QV Svensk Hälsa finns endast tillgångar om 315,47 kronor på ett bankkonto på Handelsbanken.

Platsannonser