Finans

Rekordresultat och miljardutdelning för Sveaskog

För andra året i rad levererar Sveaskog ett rekordresultat – styrelsen föreslår en utdelning till ägaren, svenska staten, om 1,1 miljarder kronor.

Publicerad 2020-01-27

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för företaget.

För helåret ökade det operativa rörelseresultatet med 4 procent till 1.483 miljoner kronor, trots att detsamma minskade i senaste kvartalet med 10 procent.

Nettoomsättningen på helåret ökade med 3 procent 7 209 miljoner kronor, även om också nettoomsättningen minskade i det senaste kvartalet med 4 procent. 

Förklaringen till de dystrare siffrorna i fjärde kvartalet anges till att priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt 3 procent och de totala leveransvolymerna minskade med 2 procent.

Årets resultat minskade med 51 procent och uppgick till 1 558 miljoner kronor. Minskningen anges i hög grad bero på en lägre värdeökning för växande skog samt ändrade skatteregler år 2018, av engångskaraktär. 

– Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för Sveaskog. En stor del av förbättringen jämfört med fjolåret förklaras av högre priser på våra produkter, vilket har förbättrat våra marginaler”, säger Sveaskogs koncernchef Hannele Arvone i pressmeddelandet.

– Jag kan med stolthet konstatera att Sveaskog är en viktig del i den totala värdekedjan som skapar förutsättningar för klimatsmarta produkter och tillväxt i bioekonomin och därmed bidrar positivt till klimatomställningen.

Platsannonser