Annons

Annons

Rekordresultat i Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank utvecklas starkt och rapporterar sitt bästa kvartalsresultat någonsin. Banken har också de mest nöjda kunderna, enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 1 166 miljoner kronor för perioden januari-september 2017. Det kan jämföras med 1 077 miljoner kronor för samma period i fjol.

Räntenettot ökade med 16 procent till 2 926 miljoner kronor, jämfört med 2 519 miljoner kronor under fjolårets tre första kvartal.

Rörelseintäkterna ökade med 11 procent till 2 374 miljoner kronor, jämfört med 2 145 miljoner kronor. Rörelsekostnaderna uppgick till 1 173 miljoner kronor, jämfört med 1 033 miljoner kronor.

Annons

Annons

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,8 procent, jämfört med 10,0 procent för samma period i fjol.

Inlåningen ökade med 10 procent till 99,3 miljarder kronor, jämfört med 90,0 miljarder kronor. Utlåningen ökade med 15 procent till 251,7 miljarder kronor, jämfört med 219,3 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 23,4 procent den 30 september 2017.

“Det är ytterst glädjande att vi ännu en gång är den enskilda aktör på bankmarknaden med de mest nöjda privatkunderna och vi har även för första gången de mest nöjda företagskunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning som offentliggjordes i början av oktober. Nyckeln till framgångarna är det utmärkta arbete som görs lokalt på länsförsäkringsbolagen och som resulterar i vår höga kundnöjdhet” skriver Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Bank, i en kommentar till rapporten:

Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 11 procent och antalet bankkort ökade med 12 procent.

“Den goda kundtillströmningen är ett kvitto på att vår starka lokala närvaro och fokus på det personliga kundmötet i kombination med våra marknadsledande digitala banktjänster uppskattas av kunderna. Vi fortsätter att vara ett attraktivt alternativ för nya bankkunder och våra marknadsandelar ökar inom såväl bostadsutlåning som hushållsinlåning medan affärsvolymerna utvecklats positivt inom samtliga produktsegment”, skriver Anders Borqcrantz.

Värt att notera är att den 1 januari 2017 genomfördes ett antal organisatoriska förändringar där verksamhet har flyttats från moderbolaget Länsförsäkringar AB till bankkoncernen. Sammantaget har 116 heltidsanställda tillkommit.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons