Fastigheter

Rekordresultat i Corem

Intäkterna ökade med 22 procent och förvaltningsresultatet med 32 procent under 2017, visar fastighetsbolagets bokslut. “Corem firar 10 år och har ett rekordresultat för 2017”, kommenterar vd:n Eva Landén.

Publicerad 2018-02-19

Intäkterna ökade med 22 procent under 2017 och uppgick till 900 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 740 miljoner kronor under 2016.

Driftsöverskottet ökade med 22 procent till 701 miljoner kronor under årets som gått, vilket kan jämföras med 574 miljoner kronor året dessförinnan.

Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 364 miljoner kronor, jämfört med 276 miljoner kronor.

Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 347 miljoner kronor (498 miljoner kronor) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 62 miljoner kronor (-101 miljoner kronor).

Resultatet efter skatt uppgick till 937 miljoner kronor 2017, jämfört med 915 miljoner kronor under 2016, motsvarande 2,33 kronor per stamaktie (2,14 kronor).

“Corem firar 10 år och har ett rekordresultat för 2017! Vårt förvaltningsresultat för 2017 utvecklades starkt och ökade med 32 procent samtidigt som fortsatt positiva värdeförändringar bidrog till ett mycket starkt resultat före skatt om 1 119 miljoner kronor vilket är en ökning med 10 procent. Vår affärsmodell bygger fortsatt på strategiska transaktioner och optimering av fastighetsbeståndet som skapar värde genom att alltid ha hyresgästen i fokus”, skriver Eva Landén i sin vd-kommentar till rapporten.

Under året har 11 fastigheter förvärvats till ett fastighetsvärde om 619 miljoner kronor och 7 fastigheter samt del av en fastighet har avyttrats till ett fastighetsvärde om 457 miljoner kronor. Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 11 539 miljoner kronor, jämfört med 10 667 miljoner kronor året dessförinnan.

“Med en fortsatt stark fastighetsmarknad kunde vi även under årets sista kvartal 2017 glädja oss åt stigande fastighetsvärden. De positiva värdeförändringarna uppgick totalt till 344 miljoner kronor. Under årets sista kvartal har vi ökat vår portfölj genom förvärv i Stockholm och Jönköping och under inledningen av 2018 har vi fortsatt med ett tilläggsförvärv i Jönköping. Under året har vi vuxit både genom förvärv och färdigställande av nybyggnationer. Renodling och expansion i utvalda regioner kommer även fortsatt vara prioriterat”, skriver Eva Landén.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 kronor (0,32 kronor) per stamaktie av serie A och serie B, samt 20,00 kronor (20,00 kronor) per preferensaktie, att betalas ut med 5,00 kronor (5,00 kronor) per kvartal.

Platsannonser