Fastigheter

Rekordresultat från Klövern

Fastighetsbolaget Klövern redovisar ett rekordresultat för årets första kvartal. Resultatet före skatt på 1,02 miljarder kronor överstiger för första gången miljardstrecket och motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med Q1 2016.

Uppdaterad 2017-04-26
Publicerad 2017-04-26

Resultatet före skatt ökade med 16 procent till 1,02 miljarder kronor, jämfört med 876 miljoner under samma period i fjol. Resultatet efter skatt ökade med 11 procent till 789 miljoner (712), motsvarande 0,77 kronor (0,69) per stamaktie.

Intäkterna ökade med 7 procent till 762 miljoner kronor (714), och driftöverskottet ökade med 9 procent till 503 miljoner kronor (463). Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 319 miljoner (293).

Efter tillträde av 5 fastigheter för 415 miljoner, frånträde av 4 fastigheter för 109 mkiljoner och investeringar på 224 miljoner uppgick värdet på fastighetsportföljen till 40,4 miljarder kronor.

“Vi fortsätter att arbeta med vår plan att tydligt fokusera fastighetsportföljen till de starkaste tillväxtregionerna i Sverige. Vår geografiska förflyttning till dessa regioner har under de senaste fem åren varit påtaglig och våra marknadspositioner har verkligen förstärkts.

Av Klöverns totala fastighetsvärde är idag så mycket som 98 procent lokaliserat till våra 12 utvalda tillväxtorter. På dessa orter har den genomsnittliga befolkningstillväxten under de senaste 10 åren överstigit 15 procent. Stockholmsportföljen utgör 45 procent av fastighetsvärdet, följt av Göteborg med 9 procent, Linköping med drygt 7 procent och Uppsala med 6 procent.

Det råder ingen tvekan om att vi för tillfället arbetar i medvind. Fastighetsmarknaden är fortsatt stark, projektmöjligheterna många, finansieringsmöjligheterna goda och våra lokala hyresmarknader visar styrka. För kvartalet redovisar vi en positiv nettoinflyttning om 33 mkr. Samtidigt noterar vi på många marknader nya rekord både vad det gäller hyresnivåer och avkastningskrav. Sammantaget driver detta fastighetsvärdena i en fortsatt positiv riktning och vi kan glädja oss åt en värdetillväxt om 676 mkr under kvartalet” skriver Rutger Arnhult i sin vd-kommentar till rapporten.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in