Fonder

Rekordresultat för AP2

53 miljarder blev resultatet för Andra AP-fonden under 2019. Det är det högsta resultatet någonsin för fonden.

Publicerad 2020-02-10

Utvecklingen under rapporteringsåret har inneburit att fondens avkastning överstiger dess långsiktiga avkastningsåtagande både på kort och på lång sikt.

–2019 var ett år som kännetecknades av nya investeringsregler, hållbarhetsfrågor och den allmänna globala turbulensen som har blivit den nya normalen. Trots turbulensen upplevde många av världens finansmarknader en stark tillväxt. Resultatet för 2019 var vårt högsta någonsin. Avkastningen efter kostnader var 15,9 procent, vilket är betydligt högre än vår långsiktiga avkastningsförväntning, säger Eva Halvarsson, vd för AP2 i en skriftlig kommentar.

–Alla tillgångsslag uppvisade positiv avkastning och globala aktiemarknader upplevde framförallt en positiv utveckling. Den totala avkastningen för fondens svenska aktieportfölj var 30,2 procent medan motsvarande siffror för utvecklings- och tillväxtmarknaderna var 31,7 respektive 19,9 procent. Avkastningen på kinesiska A-aktier visade sig vara fondens bäst presterande tillgångsklass med en årlig avkastning på 52,6 procent, säger Eva Halvarsson.

– Baserat på vårt uppdrag har vi genom åren utvecklat unik expertis om analys av pensionssystemutveckling och systembehov framöver. Detta hjälper oss att konstruera den portfölj som är bäst lämpad för att uppnå vårt mål att skapa maximal nytta för pensionssystemet. År 2019 lägger vi till denna analys ytterligare genom att inkludera de risker som klimatförändringarna medför ekonomisk tillväxt, säger Eva Halvarsson.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in