FinansNyhet

Rekordmånga svenska dollarmiljonärer

Sverige får allt fler dollarmiljonärer. Stigande fastighetspriser och stark börs är viktiga orsaker. Foto: Pixabay
Publicerad

Sverige placerar sig för första gången på listan över länder med flest dollarmiljonärer. Orsaker: Stigande fastighetspriser och stark börs. Men förmögenhetsförvaltningen är för dyr, enligt allt fler förmögna som hoppas på billigare alternativ från techjättar som Amazon och Google. ”Det är något som kan förändra hela branschen på sikt”, säger Johan Bergström på Capgemini.

Realtid.se

Antalet svenska dollarmiljonärer har ökat från 103.000 till 116.000. En ökning med hela 13 procent mellan 2015-2016, vilket är lika mycket som i Norge. De näst största procentuella ökningarna i världen. Etta är Holland med 14 procentig ökning. Sverige placerar sig också för första gången på listan över de topp 25 länder i världen med flest dollarmiljonärer.

Det visar den tjugoförsta upplagan av rapporten World Wealth Report som är den årliga kartläggningen av världens dollarmiljonärer utgiven av konsultbolaget Capgemini.

– De primära orsakerna till rekordnivån är den fortsatt stigande prisutvecklingen på fastighetsmarknaden och en BNP-tillväxt på 3,3 procent i kombination med en positiv börsutveckling på nära 5,5 procent, säger Johan Bergström, Head of Financial Services på Capgemini Consulting i en kommentar.

Annons

Sveriges ökning är mer än dubbelt så stor ökning som den i exempelvis Japan (6%) och Tyskland (7%) samt fyra gånger så stor som Storbritanniens (3%) och sex gånger större än den i Schweiz (2%).

USA och Japan hade mellan 2010-2016 allra flest dollarmiljonärer globalt. Men antalet växer snabbast i Kina följt av Kuwait, Sverige och Norge.

Sverige är på tredje plats i världen om man mäter ökning av antalet dollarmiljonärer procentuellt sett. Rapporten visar att Ryssland står för den största ökningen med 20 % fler dollarmiljonärer under 2016, tätt följt av Nederländerna på 14 % samt Sverige respektive Norge på 13 %. Sverige har mer än dubbelt så stor ökning som exempelvis Japan (6 %) och Tyskland (7 %) och fyra gånger så stor som Storbritannien (3 %).

Annons

Även sett ur ett längre perspektiv, från 2010 till 2016, visar rapporten att det går bra för Sverige. Även om USA och Japan kvarstår som världsledande i antal dollarmiljonärer så har Kina seglat upp som snabbast växande marknad sedan 2010, följt av Kuwait, Sverige och Norge.

Globalt ökade antalet dollarmiljardärer med 7,5 procent under 2016, jämfört med 2015 (4,9 procent). Även storleken på den totala globala förmögenheten ökade under 2016 med omkring 8,2 procent, i jämfört med 4 procent året innan. Rapporten förutspår att den samlade förmögenheten hos alla dollarmiljonärer globalt kommer uppgå till cirka 100 biljoner dollar år 2025.

World Wealth Report tittar också på trender inom kapitalförvaltning. Den ser stora förändringar inom finansiell rådgivning framöver. Mer än hälften av dollarmiljonärerna säger sig vara nöjda med sina förmögenhetsförvaltare.

Annons

Men närmare 48 procent tycker att förvaltningsavgifterna är allt för hga. Över 56 procent är dessutom öppna för att i framtiden ta hjälp av billigare förmögenhetsförvaltning från exempelvis Google, Facebook, Apple, Amazon och/eller Alibaba.

– Det kommer eventuellt att utmana de finansiella institutionerna tack vare all data som teknikföretagen sitter på och som de kan använda som utgångspunkt för mer avancerad och skräddarsydd rådgivning. På sikt innebär en digitalisering av finansrådgivningen att kostnaderna kan sjunka vilket skulle öppna upp för fler personer att ta del av kvalificerade finansrådgivning. Vi kan i princip prata om en demokratisering av finansrådgivningen. Det är något som kan förändra hela branschen på sikt, säger Johan Bergström.

WWR

World Wealth Report (WWR) från Capgemini ges ut för tjugoförsta året i rad och läses av företagsledare inom bank-, finans- och försäkringsbranscherna runt om i världen.

Undersökningen kartlägger personer som har en förmögenhet på mer än en miljon dollar i investeringsbara tillgångar exklusive värdet av primär bostad och samlarföremål, så kallade High Net Worth Individuals (HNWI).

Dollarmiljonärer definieras som personer med investeringsbar förmögenhet på 1 miljon USD eller mer, exklusive primärbostad, samlarobjekt, förbrukningsvaror och konsumentkapitalvaror.

Annons