Grand Hôtel i Stockholm där Nordeas bolagsstämma hålls på torsdagseftermiddagen.
Bank

Rekordmånga på plats när Nordea klubbade flyttbeslutet

(Uppdaterad) Nu har en stor majoritet av Nordeas ägare på plats på bolagsstämman sagt ja till förslaget att flytta storbankens huvudkontor från Stockholm till Helsingfors.

Uppdaterad 2018-03-15
Publicerad 2018-03-15

Det är rekordmånga stämmodeltagare på plats på Grand Hôtel i Stockholm när Nordeas ägare ska klubba igenom ett beslut om att flytta storbankens huvudkontor från Stockholm till Helsingfors.

Cirka 200 av stämmodeltagarna kom långväga från Finland för att döma om landet blir värdland för banken i framtiden, enligt TT.

Strax efter klockan 16 på torsdagseftermiddagen blev omröstningen om beslutet att flytta Nordeakoncernens moderbolags säte från Sverige till Finland klar. 95,8 procent av rösterna på plats på stämman ställde sig bakom förslaget, vilket innebär att det juridiska huvudsätet och delar av huvudkontoret alltså flyttas till Helsingfors.

Det är den finländska storägaren, försäkringskoncernen Sampo, som står bakom flyttförslaget. Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos är vd i försäkringskoncernen. Huvudorsaken med flytten är i första hand att banken ska omfattas av EU:s bankunion, vilken antas ge ett stabilare och mer förutsägbart regelverk och samma spelregler som de stora europeiska konkurrenterna har.

Nordeas vd Casper von Koskull inledde stämman med att hålla ett tal till aktieägarna. Vid sidan om flyttfrågan talade han bland annat om vikten av ny teknik för bankens utveckling. Han meddelade att cirka 1.000 tjänster ska ersättas med robotar under 2018. 

– Vi kan själva effektivisera vårt arbete genom att låta robotar sköta mer av våra mer standardiserade arbetsuppgifter. Vår plan för 2018 är att knappt 1.000 tjänster kommer att vara ersatta av robotar och artificiell intelligens, sa Casper von Koskull, enligt Di. 

Nordea gjorde redan under förra året sig av med drygt 1.500 anställda och har nu en personalstyrka på 30.000 personer. Vd:n uppgav vidare att banken ska bli mer kundfokuserad, snabbfotad och innovativ. 

– Vi gör det själv med vår egen personal, men också genom samarbeten med stora globala teknologibolag och hundratals av de vassa fintechbolag i Norden, sa han, enligt tidningen.

Bankens ordförande Björn Wahlroos tillade att de stora pågående it-projekten håller tidtabell och budget, enligt Direkt. Det omfattande arbetet med att byta ut bankens kärnbanksystem ska vara klart närmaste åren. 

Bland stämmodeltagarna råder det delade meningar kring stämmans huvudfråga, enligt TT och DI. Däremot är det än så länge endast AMF Pension bland Nordeas institutionella ägare som på förhand sagt att man röstar nej till förslaget medan Swedbank Robur och Alecta sagt att de röstar ja.

Bland de som röstade ja på stämman återfinns också Första och Fjärde AP-fonden.

Folksamgruppen lade ner sin röst när stämman röstade om förslaget.

– Vi har tagit del av förslaget angående flytt av huvudkontor. Det är ett beslutsunderlag som visar på de fördelar som kan komma aktieägarna tillgodo. Samtidigt ser vi höga risker med detta förslag, likaså höga kostnader. Än så länge är det oklart när de större finansiella fördelarna är tänkta att inträffa. Sammantaget så gör detta att vi kommer att lägga ner vår röst vid årsstämman, säger Emilie Westholm, chef ansvarsfullt ägande i Folksamgruppen.

Folksamgruppen, där bland annat Folksam och KPA Pension ingår, äger 0,53 procent i Nordea och är därmed Nordeas 25:e största ägare.

Ägarrådgivaren ISS, vilken många av de utländska ägarna i Nordea lyssnar på, rekommenderar att flyttförslaget godkänns.

För att flytten ska bli av krävdes det att två tredjedelar av de närvarande ägarna på stämman röstar ja, vilket nu alltså skett.

56,7 procent av rösterna räknat till Nordeas samtliga ägare var representerade vid stämman.

Nu väntas banken lämna in en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen som ska godkännas av Finansinspektionen innan banken kan flytta.

“Beslutet planeras att tas under tredje kvartalet i år. Den bedömning som FI ska göra handlar främst om att flytten inte får strida mot allmänintresset, det vill säga påverkan på den finansiella stabiliteten. I analysen ingår att bedöma Nordeas framtida riskprofil, inklusive den buffert banken kommer hålla i form av kapital”, skriver Finansinspektionen i en kommentar efter att bolagsstämman klubbat beslutet om flytten.

Även om huvudkontoret flyttar så kommer Nordeas verksamhet fortsätta att vara viktig för det svenska finansiella systemet och Finansinspektionen kommer att vara fortsatt delaktig i tillsynen över banken, bland annat genom arbetet i Nordeas tillsynskollegium.

Under stämman ska man även ta ställning till ett utdelningsförslag på 2,75 miljarder euro, cirka 28 miljarder kronor, till ägarna.

Nordea har både fått ris och ros sedan förslaget offentliggjordes. Banken har på sin hemsida listat fem vanliga missförstånd om förslaget. 

Platsannonser