Bank

Rekordmånga i kö till SBAB

Statliga banken SBAB vinner marknadsandelar. "Vi har just nu rekordmånga ansökningar som kommer in," säger Erik Wennergren, presschef på SBAB till Realtid.

Uppdaterad 2019-05-10
Publicerad 2019-05-10

Sveriges samlade bolån svällde med 30 miljarder kronor under årets första kvartal till 3 319 miljarder.

Under 2018 stod Swedbank för 23 procent av de nytagna bolånen. Sedan årsskiftet har den andelen krympt för varje månad, till knappt 18 procent i februari och vidare ned till strax under 14 procent i mars. Det rapporterade Dagens Industri om i tisdags. 

Året inleddes med motlut även för SBAB. Den statliga bolånebanken hörde liksom Swedbank till tätklungan bland räntehöjarna kring årsskiftet. SBAB gjorde helt om efter någon månad och sänkte sin rörliga ränta igen – och nu är det alltså högtryck på nytt.

– Det är väldigt tydligt att det finns många kunder som ser sig om och vill byta bank just nu, säger Erik Wennergren.

Rekordmånga bolånekunder i kö säger du, kommer alla från Swedbank?

– Nej, det går inte att peka ut en specifik aktör som det kommer flest ifrån,  utan det är stor rörlighet generellt. 

Varför är det så mycket rörelse just nu?

– Det är svårt att sia om, men det är klart att när det är mycket uppmärksamhet i media kring banker så är det kanske fler överlag som funderar över det egna bolånet och en del som väljer att agera och byta bank.

De mindre utmanarbankerna utgör ännu bara omkring 5 procent av bolånemarknaden som helhet. Expansionstakten under årets första kvartal landar på 10 procent av nyutlåningen.

”Under mars månad började vi se tydliga effekter av åtgärderna med kraftigt ökade ansökningsvolymer. Min bedömning är därmed att vår låga bolånetillväxt under första kvartalet endast var ett tillfälligt hack i den starka tillväxt vi haft under flera år och som vi avser att fortsätta med,”skrev SBAB:s vd Klas Danielsson i kvartalsrapporten som presenterades den 30 april.

Platsannonser