Genomgång av hyresläget i centrala fastighetslägen (Central business district - CBD) i större svenska städer. Källa: Castellums delårsrapport Q1 2017.
Fastigheter

Rekordhög nettouthyrning i Castellum

Fastighetsbolagets hyresintäkter för perioden januari-mars 2017 uppgick till 1,3 miljarder kronor jämfört med 855 miljoner för motsvarande period i fjol. Förvaltningsresultatet uppgick till 592 miljoner kronor (376), motsvarande 2,17 kronor per aktie, en ökning med 9 procent från 1,99 kronor i fjol.

Uppdaterad 2017-04-25
Publicerad 2017-04-25

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 940 miljoner kronor (489) och på derivat till 77 miljoner kronor (-148).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 miljarder (577 miljoner), motsvarande 5,22 kronor (3,05 kronor) per aktie.

Nettoinvesteringarna uppgick till 2,4 miljarder kronor (2,4) varav 2,7 miljarder kronor (2,1) avsåg förvärv, 628 miljoner (335) ny-, till- och ombyggnationer och 832 miljoner (3) försäljningar. Nettouthyrningen för perioden uppgick till 103 miljoner kronor (0).

”Återigen levererar Castellum ett starkt resultat. Nettouthyrningen nådde under kvartalet en historisk hög nivå på 103 miljoner kronor och det är speciellt glädjande att alla våra regioner har en god nettouthyrning”, skriver bolagets vd Henrik Saxborn i en kommentar.

”Affärsaktiviteten har varit hög och vi har fortsatt vår ompositionering mot mer centrala lägen på tillväxtorter. Till exempel har vi idag ett bestånd på cirka 115 000 kvm i centrala Stockholm. Hyresmarknaden i Sverige går på högvarv med nya toppnoteringar av hyror som följd. Castellum fortsätter att investera i egna projekt för högre lönsamhet och tillväxt”, fortsätter Saxborn.

Platsannonser

Logga in