Finans

Rekordhög fondförmögenhet i oktober

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med 81 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till rekordhöga 4 870 miljarder.

Miriam Istner-Byman
Uppdaterad 2019-11-11
Publicerad 2019-11-11

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med 81 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 870 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Sedan årsskiftet uppgår förmögenhetsökningen till hela 892 miljarder kronor och av de samlade fondtillgångarna är 2 904 miljarder (motsvarande 60 procent) placerat i aktiefonder.

Under oktober månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 14 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes främst i räntefonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag.

Långa räntefonder hade nettoinsättningar på 10,1 miljarder och i korta räntefonder nettosparades 2 miljarder. Även blandfonder hade ett nettoinflöde på 2,7 miljarder kronor och i hedgefonder nettosparades 1 miljard. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 1,5 miljarder.     

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 68 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

– Spararna trotsade halloweenmörkret och noterade det högsta nysparandet i fonder hittills i år. Det gjordes främst insättningar i långa räntefonder och i globala aktiefonder. En del av förklaringen till det stora inflödet kan vara den upptinade handelsrelationen mellan världens största ekonomier, och att Brexit verkar bli en enda lång förlängning, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande. 

I oktober var utvecklingen på världens aktiemarknader som helhet positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 4 procent. Aktiefonder hade under oktober ett totalt nettoutflöde på 1,5 miljarder kronor och de allra flesta aktiefondkategorierna uppvisade nettouttag. Störst nettouttag gjordes från Sverige & Globalfonder och Sverigefonder, medan globalfonder utgjorde undantag med nettoinsättningar. 

 

Platsannonser