Fonder

Rekordhög fondförmögenhet

Det totala fondsparandet uppgick till drygt 3.500 miljarder kronor vid slutet av 2016. Aktiefonder fick störst nettoinflöde.

Realtid.se
Uppdaterad 2017-01-16
Publicerad 2017-01-16

Under 2016 uppgick nettoinsättningarna i fondspararande i Sverige till 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare 270 miljarder kronor innebär det att den totala fondförmögenheten vid utgången av 2016 steg till den nya högstanivån 3.568 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande från Fondbolagens förening.

Den största delen av nysparandet under året gick till aktiefonder med nettoinsättningar på närmare 38 miljarder kronor. Även blandfonder och obligationsfonder hade nettoinflöden, medan penningmarknadsfonder och hedgefonder noterade nettouttag under 2016. Det framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

–2016 blev ännu ett starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med över 320 miljarder kronor och översteg vid årsskiftet för första gången någonsin 3.500 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till omkring en sjättedel av nysparande och till fem sjättedelar av värdeökning, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening i pressmeddelandet.

De flesta aktiemarknaderna visade värdeökningar. I genomsnitt ökade aktiefonder med närmare 13 procent i värde. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på drygt 9 procent och globalfonder steg i värde med i genomsnitt 11 procent. Bäst avkastning hade Rysslandsfonder samt Latinamerikafonder, med Brasilienfonder i spetsen. Även renodlade råvarufonder utvecklades mycket starkt under 2016.

Aktiefonder dominerade med nettoinflöden på 38 miljarder kronor under 2016 och intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort. Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under 2016 gick drygt 70 procent (26,5 miljarder) till indexfonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2016 närmare 15 procent av den samlade aktiefondförmögenheten Blandfonder hade fortsatta nettoinflöden under i princip hela 2016. Totalt nettosparades 27,9 miljarder kronor. Även obligationsfonder uppvisade nettoinsättningar under året. Totalt uppgick nysparandet till 12,7 miljarder kronor och av detta gick 2,6 miljarder till företagsobligationsfonder.

Penningmarknadsfonder hade ett nettoutflöde på 22,6 miljarder kronor under 2016.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in