Fastigheter

Rekordår för Wihlborgs

”Vi ser en stark efterfrågan”, säger Wihlborgs avgående vd och kommande styrelseordförande Anders Jarl som presenterar en stark rapport med ökade hyresintäkter och ökat fövaltningsresultat.

Uppdaterad 2018-02-13
Publicerad 2018-02-13

Wihlborgs fastigheter presenterar i dag ett starkt boslut för 2017. Av rapporten framgår det att hyresintäkterna ökade med 12 procent till 2.275 miljoner kronor och driftöverskottet ökade med 13 procent till 1.717 miljoner kronor.

-  Vi ser en stark efterfrågan och redovisar en nettouthyrning på plus 90 Mkr för helåret. Kopplat till detta har värdet på våra fastigheter ökat med 1 851 Mkr under året, varav 400 Mkr är ett resultat av vår projektverksamhet.

Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 1.179 miljoner kronor.

Periodens resultat uppgår till 2.568 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2.976 miljoner kronor föregående år. Detta motsvarar ett resultat per aktie om 33,41 kronor jämfört med 38,72 kronor föregående år.

- Årets resultat bekräftar än en gång att vår strategi och inriktning är rätt och att vi ska fortsätta hålla oss till den. Inför stämman den 25 april är jag föreslagen att väljas till nya styrelseordförande vilket jag med glädje ser fram emot. Att styrelsen föreslår Ulrika Hallengren som ny vd är jag mycket glad för och jag är övertygad om att vi tillsammans kan fortsätta utveckla Wihlborgs på ett utmärkt sätt, avslutar Anders Jarl.

Styrelsen föreslår en utdelningen om 6,25 kronor per aktie, vilket är en höjning jämfört med föregående år om 5,75 kronor. Styrelsen föreslår även en aktiesplit 2:1.

Platsannonser