FinansNyhet

Rekordår för Pareto Securities

Publicerad

Pareto Securities intäkter för fjolåret landade på närmare 3,7 miljarder NOK. Det är inte bara ett rekord för Pareto-gänget, det kan också vara det bästa resultatet från ett oberoende, norskbaserat mäklarhus någonsin.

Realtid.se

Efter rekordåret står 470 anställda och ägare kvar med i snitt 6,9 miljoner NOK i lön, bonus och utdelning före skatt. Det rapporterar Dagens Näringsliv.

Räkenskaperna visar att tre fjärdedelar av intäkterna på 3,7 miljarder NOK kommer från teknik, förnybar industri, hälsa och fastigheter. Olja och offshore är inte längre grundpelaren i Pareto-koncernen.

Mer än hälften av intäkterna kommer från dotterbolag utanför Norge. Och för första gången tjänade Pareto Securities mer på aktietransaktioner i Sverige än i Norge.

Annons

Med superaktiva finans- och kapitalmarknader slutade Pareto-koncernens totala intäkter på 5,3 miljarder NOK, en ökning med 44 procent från föregående år. Det totala saldot har nått 9,5 miljarder NOK, varav 1,9 miljarder NOK finns på ett bankkonto.

Pareto Securities har idag mer än dubbelt så många anställda som föregående rekordår 2007.

Hittills i år har investmentbankens aktivitet varit högst inom energi, obligationer, fastigheter och inom fusioner och förvärv. Pareto har bland annat varit ensam rådgivare för Fjord 1:s gigabyteobligation på 6,5 miljarder NOK och i Swedencares aktieupptag på 3,6 miljarder NOK.
 

Annons

 

Annons