Annons

Annons

berit_behring.jpg

Berit Behring
Berit Behring, ny vd för Danske Bank i Sverige

Rekordår för Danske Bank i Sverige

Danske Bank i Sverige levererar ett rörelseresultat före skatt om 6.182 miljoner kronor, vilket var en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år.

Danske Bank i Sverige presenterar i dag årsrapporten för 2017. För helåret 2017 levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 6.182 miljoner kronor, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år då den uppgick till 5.379 miljoner kronor. Enligt rapporten utvecklades samtliga affärsområden positivt med fler kunder och ökad affärsvolym.

Bankens totala intäkter ökade med 13 procent jämfört med samma period förra året. Rörelseintäkterna uppgivk till 9.988 miljoner kronor jämfört med 8.852 miljoner kronor föregående år.
Det ökade ränte- och provisionsnettot är främst relaterat till en hög affärsaktivitet med växande volymer, vilket i sin tur har bidragit till det positiva resultatet. Utlåningsvolymen ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år och trots ett utmanande marknadsläge med minusräntor ökade inlåningsvolymen med 7 procent.

Kostnaderna ökade med 9 procent under perioden, vilket främst är kopplat till bankens tillväxt och nya regelverk. Kreditförlusterna under perioden var låga. Kostnaderna uppgick till -3.795 miljoner kronor jämfört med -3.473 miljoner kronor föregående år.

Annons

Annons

- Det är genomgående ett mycket starkt resultat som vi presenterar idag. Med stort kundfokus och goda partnerskapsavtal har vi lyckats flytta fram våra positioner ytterligare i Sverige. Vi har välkomnat många nya kunder samtidigt som våra befintliga kunder gjorde fler och större affärer med oss. Nu går vi in i ett nytt år med nya utmaningar där ny konkurrens och nya regleringar kommer innebära stora förändringar på bankmarknaden. Vår målsättning är därför att hela tiden utveckla våra erbjudanden så att vi kan fortsätta växa tillsammans med våra kunder, säger Berit Behring, vd för Danske Bank Sverige.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons