Finans Nyhet

Rekord på high yield-marknaden – ABG SC dubblar skuldteamet

ABG Sundahl CollierABG Sundahl Collier
Foto: ABG
Publicerad

”Största potentialen finns i Sverige”, säger Johan Lindén, chef för Investment Banking Sverige på ABG Sundal Collier. 

Johan Lindén, chef för
Investment Banking
Sverige.

När Nordic Capital i oktober reste en obligation på 5 miljarder kronor för att finansiera förvärvet av Bank Norwegian, satte riskkapitalbolaget också ett nytt rekord; Obligationslånet är det största som någonsin tagits upp på den nordiska högräntemarknaden.  

Samtidigt har ett annat rekord slagits. Hittills i år har high yield-obligationer om 175 miljarder emitterats i Norden. Det är 50 procent mer än volymerna under tidigare rekordåret 2017.  

Annons

ABG Sundal Collier – som varit med och placerat 37 av dessa 175 miljarder och som dessutom fungerade som finansiell rådgivare i samband med Bank Norwegian-förvärvet – anställer nu folk till debt capital market-teamet för att möta den explosiva tillväxten.  

–Det nordiska teamet består idag av ett 15-tal personer och nu ska det svenska teamet fördubblas, säger Johan Lindén, chef för Investment Banking Sverige.  

Störst potential ser ABG Sundal Collier i Sverige. För samtidigt som den norska high yield-marknaden är störst, växer den svenska högräntemarknaden snabbast.  

Annons

Norge först ut 

Det finns historiska förklaringar till varför Norge fortfarande är ojämförligt störst i Norden på högränte-obligationer – alltså företagsobligationer med kreditbetyg som är lägre än BBB- eller som helt saknar kreditbetyg.  

–Det startade i Norge under tidigt 2000-tal då extremt kapitalkrävande bolag inom shipping och oljebranschen började finansiera sig via företagsobligationer. Man utvecklade marknaden från scratch, tog fram mallar och lyckades få investerare som exempelvis norska pensionsfonder i Norge, men även investerare från Sverige, att placera pengar, förklarar norrmannen Kristoffer Sletten, chef för DCM Sverige som rekryterades till ABG Sundal Collier från Nordea Markets 2017.  

Annons

Sverige kom inte på banan förrän betydligt senare.  

Kristoffer Sletten, chef
för DCM Sverige.

–2013 uppgick den emitterade volymen på den svenska marknaden till endast 38 miljarder kronor. Nu ligger volymen på mellan 160 och 170 miljarder, säger Kristoffer Sletten.     

Samtidigt som den nordiska high yield-marknaden vuxit och mognat, har den också breddats.  

–Inledningsvis dominerade kapitaltunga fastighetsbolag den svenska högräntemarknaden. Men med tiden har allt fler företag i mindre kapitalkrävande branscher – som teknik- och mjukvarubolag – börjat finansiera sig via företagsobligationer. TMT-segmentet har ofta höga marginaler och passar därför för den här typen av finansiering, säger Johan Lindén och fortsätter:  

–Tidigare användes företagsobligationer oftast vid omfinansiering. Idag har det blivit allt vanligare att bolag – inte minst private equity-aktörer – använder sig av den här typen av finansiering när de gör förvärv. Nordic Capitals finansiering av Bank Norwegian-förvärvet är bara ett exempel på den här trenden.

Vad är anledningen till att allt fler bolag söker sig obligationsmarknaden? 
–Den viktigaste förklaringen är ökad flexibilitet för emittenterna, säger Johan Lindén. 

–I låneavtal med banker finns ofta en rad covenanter, medan det finns väldigt få covenanter, eller inga alls, i obligationsavtal. Jämfört med en bank är obligationsinvesterare också villiga att ge mer lån i förhållande till eget kapital, säger Kristoffer Sletten.     

Lockar utländska investerare 

Trots att den nordiska företagsobligationsmarknaden vuxit – såväl high yield som investment grade – är den fortfarande inte lika utvecklad som exempelvis den amerikanska där cirka 80 procent av skuldfinansieringen sker på kapitalmarknaden.  

En annan skillnad är att majoriteten av emittentbolagen i Norden klassas som high yield av den anledningen att de inte är tillräckligt stora för att få kreditbetyg av kreditvärderingsinstituten Moody’s, S&P och Fitch Ratings.  

–Här gör investerarna kreditvärderingen själva och på basis av det prissätter vi obligationerna, säger Kristoffer Sletten.  

Inte desto mindre verkar den nordiska företagsobligationsmarknaden ”fungera” även för utländska aktörer – såväl investerare som emittenter.  

– En tredjedel av transaktionerna täcks av europeiska, amerikanska och asiatiska investerare, säger Sletten.     

På listan över de bolag som rest de största obligationslånen hittar man också en rad stora, utländska bolag – som oljeborrningsföretaget Oro Negro Drilling med huvudkontor i Singapore och Nigeriabaserade Sea Trucks Group som erbjuder offshoreinstallation och marina supporttjänster till olje- och gasindustrin.

 

 

Screenshot_2021-11-29_at_16.06.12.png

Screenshot_2021-11-29_at_16.06.31.png

Screenshot_2021-11-29_at_16.06.50.png

Annons