Frank Vang-Jensen Nordea
Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef för Nordea. Foto: Nordea
Bank

Rekord i förvaltat kapital för Nordea fjärde kvartalet

UPPDATERAD. Nordea rapporterar fortsatt stark tillväxt i samtliga länder fjärde kvartalet. Intäkterna var i linje med förväntningar medan rörelseresultatet var högre än väntat.

Uppdaterad 2021-02-04
Publicerad 2021-02-04

– Under fjärde kvartalet noterade vi fortsatt stark tillväxt i affärsvolymerna i samtliga länder. Bostadslånen ökade med rekordhöga 6 procent på årsbasis och marknadsandelarna fortsatte att stiga kraftigt i hela Norden. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 8 procent, med stöd från förvärvet av SG Finans, numera Nordea Finance Equipment (NFE). Vårt förvaltade kapital ökade med 9 procent till nya rekordnivåer, efter de största nettoinflödena i retailfonder någonsin, säger Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef för Nordea, i en presskommentar.

Rörelseresultat  steg med 11 procent till 973 miljoner euro (1 013), mot väntade 924 miljoner euro, främst till följd av intäktsökningar om 4 procent, med ett räntenetto som steg med 6 procent till till 1 169 miljoner euro (1 108). Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 001 miljoner euro (1 099). Kreditförlusterna uppgick till 28 miljoner euro (86). Nettoresultatet blev 725 miljoner euro (750).

Avgifts- och provisionsnettot ökade med 2 procent, medan nettoresultat av poster till verkligt värde minskade med 13 procent. Rörelseresultatet ökade med 11 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.  Under fjärde kvartalet uppgick de totala intäkterna till 2 219 miljoner euro (2 278), i linje med analytikerkonsensus från Factset, rapporterar Finwire. Räntenettot uppgick till 1 169 miljoner euro (1 108), mot väntade 1 165 miljoner euro. Provisionsnettot blev 792 miljoner euro (775).

Nordeas styrelse föreslår en utdelning på 0,39 euro per aktie för 2020, i linje med utdelningspolicyn.

Nordea har en bit kvar innan banken når en avkastning på eget kapital som är målsatt till 10 procent men är på god väg, enligt bokslutskommuniké. Under fjärde kvartalet var avkastningen på eget kapital 8,4 procent under kvartalet, med negativ inverkan från den mycket höga kapitaliseringsnivån i Nordea. 

– Det gläder mig att vi gjorde stora framsteg under 2020. Vi förbättrade vårt resultat och levererade på vår affärsplan och våra viktiga prioriteringar. Våra affärsvolymer steg och vi ökade våra marknadsandelar i hela Norden. Vi skapade bättre kundupplevelser, förbättrade kundnöjdheten och minskade kundklagomålen med drygt 20 procent. Samtidigt minskade vi kostnaderna och ökade vår operativa effektivitet. Vårt arbete med att skapa en stark kostnadskultur har börjat bra och vi är fast beslutna att fortsätta på den inslagna vägen. Vidare prövades och bevisades motståndskraften i vår affärsmodell under svåra förhållanden, säger Frank Vang-Jensen.

Resultat och nyckeltal för koncernen kv4 2020 Nordea
Resultat och nyckeltal för koncernen, kv4 2020. Källa: Nordea

 

 

Platsannonser

Logga in