Fonder

Rekord i avkastning för oljefonden

Norska oljefondens avkastning blev förra året den högsta någonsin, på 1 692 miljarder norska kronor, motsvarande 19,9 procent.

Camilla Jonsson
Uppdaterad 2020-02-27
Publicerad 2020-02-27

Avkastningen är den högsta någonsin i kronor och den näst högsta någonsin mätt i procent. Det är också första gången som fonden värderas till över 10 000 miljarder kronor, jämfört med 10 088 miljarder kronor året före. Det skriver E24.

Det är också första gången fonden stängde ett år med ett värde på över 10 000 miljarder norska  kronor. Värdet i Oljefonden steg under 2019 till 10 088 miljarder kronor, att jämföra med 8 256 miljarder föregående år.

Under 2020 har värdet fortsätt stiga, och är i skivandet stund uppe i 10 400 miljarder kronor, trots fallande marknader de senaste dagarna.

– 2019 var ett historiskt bra år, drivet av en positiv avkastning i fondens alla huvudmarknader och i samtliga aktiesektoror, säger Oljefondens avgående chef Yngve Slyngstad i en skriftlig kommentar.

Vid utgången av 2019 var 70,8 procent av fonden investerade i aktier, 26,5 procent i räntepapper och 2,7 procent i onoterat.

 

Platsannonser