Antalet beviljade lagfarter under 2020 var nästan 140 000. 
Fastigheter

Rekord – fastigheter för 327 miljarder kronor bytte ägare 2020

Antalet beviljade lagfarter under 2020 var nästan 140 000. Den totala köpeskillingen för dessa fastigheter uppgick till nästan 327 miljarder kronor, vilken är den högsta genom tiderna.

Publicerad 2021-06-03

Det genomfördes 56 519 marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende, exklusive tomträtter 2020, vilket är nästan lika många som föregående år. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Enligt SCB:s fastighetsprisindex har prisutvecklingen mellan åren 2020 och 2019 varierat något för de olika fastighetstyperna. Prisutvecklingen för fritidshus har varit något högre än prisutvecklingen för permanenta småhus under 2020 enligt SCB:s fastighetsprisindex. För fritidshus steg priserna med 10 procent och för småhus för permanentboende så steg priserna med 7 procent på riksnivå.

Priserna för lantbruksfastigheter steg med 4 procent under 2020, jämfört med 2019. I ett något längre perspektiv, jämförelse mellan 2020 och 2010, har priserna stigit mellan 31 och 57 procent för de tre fastighetskategorierna. 

Medelåldern för köparen av ett småhus för permanentboende är 39 år, och så har det sett ut de senaste fem åren. Säljarens medelålder är 53 år och har varierat marginellt de senaste fem åren i intervallet 53-54 år.

Platsannonser

Logga in