Anders Uddén i konkurs
QV Invest och QV Svensk Hälsa är i konkurs. Foto: EBM
Juridik

Rekonstruktionerna upphör i QV-bolagen

Stockholms tingsrätt pekar på otydliga besked om återstående åtgärder som ska tas i QV-bolagen. Samtidigt flaggar QV Invest för en ny räddningsaktion: "Styrelsen kommer nu att undersöka möjligheten att genomföra ett frivilligt ackord med fordringsägarna”, skriver vd Allan Voreck till Realtid.se. 

Publicerad 2017-10-12

Nio månader har gått sedan ansökan om rekonstruktioner inlämnades till Stockholms tingsrätt i QV Invest samt QV Svensk hälsa. Rekonstruktionstiderna har skjutits upp fem gånger under året och i mitten av september begärde QV Invest och QV Svensk hälsa att rekonstruktionerna ska fortsätta ytterligare tre månader. Denna gång emotsatte sig dock rekonstruktören Mikael Kubu förlängningen tillsammans med två borgenärer.

Orsaken var att ”det har påträffats transaktioner med förmodade närstående som kan ifrågasättas, vilket innebär att QV Invest kan ha ytterligare fordringar som måste utredas” Med anledning av detta i ”kombination med överiga omständigheter som framkommit under rekonstruktionsutredningen” ansåg rekonstruktören att en kvittningsemission är utesluten. Han menar att det saknas finansiering av en ackordslikvid om åtminstone 40 miljoner kronor.

Domstolen konstaterar att ”rekonstruktörens uppfattning om möjligheten till en framgångsrik rekonstruktion och återstående åtgärder är av särskild betydelse”.Domstolen skriver även att QV Invest och QV Svensk Hälsa har haft nio månader på sig att lösa frågan om finansiering. ”De uppgifter som QV Invest lämnat om vilka återstående åtgärder som ska vidtas och när dessa ska vidtas är enligt tingsrätten förhållandevis vaga”.

QV Invest och QV Svensk hälsas vd Allan Voreck skriver till Realtid.se att han beklagar tingsrättens beslut men att "Styrelsen kommer nu att undersöka möjligheten att genomföra ett frivilligt ackord med fordringsägarna". 

"Styrelsen ser detta som en sista chans att undvika konkurs vilket med stor sannolikhet leder till kapitalförstöring”, skriver han vidare.

Överklagande på tingrättens beslut ska vara inlämnad senast den 1 november, framgår det av beslutet.

Platsannonser