Fastigheter

Rejäl minskning av bostäder i pågående produktion

Omsättningen och rörelseresultatet stiger för bostadsutvecklaren Oscar Properties. Mest uppseendeväckande i delårsrapporten är att antalet bostäder i pågående produktion har sjunkit kraftigt samtidigt som företagets likvida medel är hela 86 procent mindre nu jämfört med första kvartalet 2018.

Uppdaterad 2019-05-10
Publicerad 2019-05-09

Första kvartalet 2018 hade Oscar Properties 1 114 bostäder i pågående produktion. Motsvarande period i år var det bara 195. Företagets likvida medel har sjunkit hela 86 procent, från 404,6 miljoner kronor Q1 2018 till nuvarande 56,3 miljoner kronor.

Det finns dock fortsatt en efterfrågan på attraktiva bostäder, skriver Oscar Properties, med reservationen att bolaget främst säljer färdigbyggt eller bostäder under produktion.

– Nu gäller det att vi får igång försäljningen på ritning så att vi kan påbörja nya byggen, skriver Oscar Engelbert i delårsrapporten för första kvartalet.

Företaget har sålt slut alla bostäder i såväl Nybrogatan 19 som Bageriet. 82 procent av bostäder i produktion är enligt bostadsutvecklaren sålda på bindande avtal.

Omsättningen steg med 5,4 procent om man jämför första kvartalet 2019 med motsvarande period 2018 och landade på 421,9 miljoner kronor. Företaget gjorde en förlust på 77,3 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 9,8 procent jämfört med kvartal ett 2018. Rörelseresultatet gick upp hela 21,9 procent i och med summan -46,2 miljoner kronor. 

Kostnaderna har gått upp måttligt, 2,2 procent till 436,2 miljoner kronor. Kassaflödet hamnar på -45,4 miljoner kronor, upp hela 65,9 procent.

Företaget har sålt 20 bostäder, jämfört med 12 föregående period föregående år. Av nyproduktionen har Oscar Properties sålt sex bostäder av totalt 162 i 79&Park, fem av totalt 179 i Norra tornen och tre av totalt 40 i HG7 etapp 3.

Under första kvartalet har ekonomichefen Navid Rostam slutat på egen begäran och marknads- och kommunikationschefen Krister Karjalainen har tagit plats i koncernledningen. Den förra kommunikationsansvarige, Monica Nygren, har slutat.

Oscar Properties förslag till obligationsinnehavare att förlänga bolagets utestående obligationslån röstades igenom i måndags. Det förlängs därmed från september 2019 till september 2021.

Aktiekursen har knappt ändrats alls under morgonen och ligger nu på 6,05 kronor.

Platsannonser