Fastigheter

Region Uppsala stämmer Tobin Properties

En utebliven fastighetsaffär igger till grund för det skadeståndanspråk om 77 miljoner kronor som nu Regions Uppsala riktar mot Tobin Properties.

Publicerad 2020-04-08

Region Uppsala kräver nu Tobin Properties på 77 miljoner kronor efter avtalsbrott, enligt en stämningsansökan som lämnats in till Uppsala Tingsrätt, skriver Dagens Juridik.

Från ansökan framkommer att tvisten rör ett uteblivet förvärv av fastigheter i Uppsala. Affären som skulle ha skett den 1 juni 2017 blev aldrig av trots att parterna hade kommit överens om affären den 30 december 2017. 

Tobin Properties hade betalat handpenningen om 17,5 miljoner kronor men meddelade dagen innan tillträdet att de inte avsåg att fullfölja affären och valde att inte tillträda fastigheten eller betala den avtalade köpeskillingen, enligt stämningsansökan, 

Region Uppsala meddelade sedan Tobin Properties att de skulle återkomma med skadeståndsanspråk gällande den ekonomiska skadan bolaget orsakat Region Uppsala i och med avtalsbrottet. 

Affären gäller tre fastigheter varav två sålts vidare till nya köpare. Det aktuella skadeståndskravet gäller därmed endast en av fastigheterna. Stämningen gör även anspråk på ersättning kopplade till förlorade hyresintäkter och de ökade kostnaderna avtalsbrottet förde med sig.  
 

Platsannonser