Annons

Annons

Regio förvärvar nio fastigheter i Örebro

Tredje AP-fondens fastighetsbolag Regio, som förvaltas av Brunswick Real Estate, förvärvar nio fastigheter i Örebro.

Fastighets AB Regio förvärvar nio fastigheter i handelsområdet Boglundsängen norr om centrala Örebro.

Regio, som ägs av Tredje AP-fonden och förvaltas av Brunswick Real Estate, investerar i kontor och handel i ”växande regionstäder”.

Säljare av afstighetsportföljen är det lokala bolaget W Invest Fastigheter AB som ägs av Johan Willerman. 

Annons

Annons

Tillträdet skedde den 29 september 2017. Av pressmeddelandet framgår det att Regio även inleder ett samarbete med W Invest Fastigheter i samband med  förvärvet. "W Invest kvartstår som delägare och som möjlig samarbetspart i andra intressanta investeringar”, framgår det av pressmeddelandet.

P&E Fastighetspartner har uppdraget att hantera fastighetsförvaltning och utveckling i enlighet med Regios etablerade förvaltningsmodell, den så kallade LAMP-modellen (Local Asset Management Partner).

- Genom den förvärvade portföljen i Örebro träder Regio in på en ny och strategiskt viktig marknad som passar väl in i vårt övriga bestånd. Boglundsängen är ett spännande område som vi tror kommer fortsätta utvecklas starkt inom handel under de närmsta åren. Vi ser fram emot att få driva denna utveckling tillsammans med vår nya lokala part, W Invest Fastigheter och vår etablerade samarbetspart P&E Fastighetspartner, säger Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio i en kommentar.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons