Annons

Annons

“Regeringens styrning av bolag med samhällsuppdrag behöver förbättras”

Riksrevisionen uppmanar regeringen att förbättra sin styrning av bolag med samhällsuppdrag. Syftet är att förbättra förutsättningarna för bolagen att skapa samhällsnytta.

För att bolag med samhällsuppdrag ska få bättre förutsättningar att skapa samhällsnytta måste regeringen förbättra sin styrning. Regeringen bör dessutom förbättra uppföljning och redovisning av hur väl bolagen utför sina uppdrag, samt synliggöra konflikter mellan samhällsuppdrag och ekonomisk avkastning.

Det slår Riksrevisionen fast.

– Regeringen har inlett ett förbättringsarbete, men styrningen behöver utvecklas ytterligare, inte minst genom att tydliggöra målen med samhällsuppdragen. Dessutom behöver kostnaderna för att genomföra samhällsuppdragen redovisas bättre, säger riksrevisor Ingvar Mattson i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Regeringen påbörjade 2013 ett arbete med att precisera bolagens samhällsuppdrag i så kallade uppdragsmål. Hittills har åtta av de 23 bolagen fått uppdragsmål, vilket enligt bolagen har underlättat genomförandet och uppföljandet av samhällsuppdragen.

– Med nuvarande takt kan det dröja ytterligare sju år innan samtliga har fått sina uppdrag preciserade. Med tanke på de positiva effekter som uppdragsmålen hittills givit finns det goda skäl att öka takten i det arbetet, säger Dimitrios Ioannidis, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att:

  • utveckla målen för bolag med samhällsuppdrag
  • utveckla den årliga skrivelsen till riksdagen om de statliga bolagen med en sammanhållen redovisning av samhällsuppdragen
  • verka för att bolag med samhällsuppdrag utvecklar sin redovisning av samhällsuppdragen.
Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons