Finans

"Regeringens åtgärder räcker inte för de mest drabbade"

”Betala omedelbart tillbaka pengar som företag betalat in i bolagsskatt de senaste åren.” Det säger finansveteranen Hans Westerberg.

Uppdaterad 2020-03-26
Publicerad 2020-03-26

Varsel och permitteringar haglar och både mindre och större företag riskerar att snabbt slås omkull om de inte kan stadga upp finanserna. Att det krävs snabba åtgärder är de flesta överens om.

–Tax carry back, återbetalning av tidigare inbetalda skatter, är ett viktigt instrument här, säger Hans Westerberg, som sedan 1980-talet arbetat som finansanalytiker och specialist på företagsfinansiering både i London på och på nordiska storbanker som Swedbank, Nordea och Danske Bank. I dag är han fristående investerare.

– Det ger företagen en direkt kassaförstärkning. Det gynnar också b

Hans Westerberg

olag med en bevisat god affärsidé och intjäning.

Systemet finns främst i anglosaxiska länder, och utökades under Barack Obama i samband med finanskrisen 2008. I Sverige får ett företag som går med förlust ett underskottsavdrag som kan användas under senare år. Med det här systemet kan företagen i stället få tillbaka tidigare skatteinbetalningar.

–Åtgärden är framför allt viktig för de företag som nu ser en kraftigt minskad omsättning och därmed stora negativa kassaflöden. Bankerna kommer inte att kunna eller våga låna ut pengar till många av de företagen utan kreditgarantier eftersom det inte finns några synliga kassaflöden.

–Sedan måste detta givetvis mötas med krav på företagen, de som utnyttjar systemet ska exempelvis inte få ge aktieutdelningar samma år.

Regeringen har senaste tiden lagt fram en rad olika förslag för att rädda företag ur den akuta situationen, bland annat att skjuta på skatteinbetalningar. En del förslag har omedelbart avfärdats av bankerna som allt för dyrt och i praktiken meningslösa.

På onsdagen följde regeringen upp med en palett av åtgärder; en statlig företagsakut, sänkt arbetsgivaravgift för små företag, lättade momskrav, stöd för sänkta hyreskostnader och ett förslag om att reglerna för periodiseringsfonder tillfälligt ändras så att egenföretagare får sänkt skatt. 

–Regeringens åtgärder räcker inte för de mest drabbade företagen, som inte kan överbrygga sitt intäktsbortfall, säger Hans Westerberg.

–De föreslagna åtgärderna har exempelvis begränsningar på maximalt 30 anställda och kommer för sent i tiden. En statsgaranti på 70 procent gör också att banker kommer att dra sig för att ta nya högriskkrediter. Förslaget kring periodiseringsfonderna är ett steg i rätt riktning, men det behöver utvecklas.

På tisdagen kom Svenskt Näringsliv med sina förslag. Organisationen vill se 200 miljarder kronor i ett räddningspaket, bland annat en så kallad räddningsersättning som ska gå till företag så att dessa kan täcka fasta utgifter som hyror. 

–Svenskt Näringslivs förslag är mycket svårare att administrera, och kommer att ta flera månader att genomföra. En ersättning för fasta utgifter som hyra är besvärligt att genomföra, tidsödande att administrera, oflexibelt och öppnar för olika former av missbruk. Det är bättre att låta respektive företagare själv välja de mest adekvata åtgärderna för sitt företag, säger Hans Westerberg.

I stort sett alla politiska representanter tävlar nu om att visa handlingskraft i den här krisen.

Moderaternas ordförande Ulf Kristersson har tidigare i veckan också konstaterat att ”Det räcker inte med att ge lån, utan nu måste direkta stöd in på kontot hos företagen.”

Och finansminister Magdalena Andersson har sagt att ”Vi tittar på alla förslag som kommer in; om de är lämpliga, genomförbara och om de är väl avvägda i den situation som vi befinner oss i.”

Enligt Hans Westerberg är återbetald skatt bara en av de många åtgärder som behövs nu.

–Det krävs en verktygslåda med en rad olika instrument för att stödja näringslivet. De bör vara generella, enkla att administrera och, framför allt, snabba att genomföra. Det behövs kontanta medel – nu.

Platsannonser