Börs

Regeringen vill låta AP-fonderna köpa mer på börsen

Regeringen vill tillfälligt möjliggöra för en högre ägarandel för AP-fonderna under coronakrisen än vad dagens placeringsregler tillåter.

Uppdaterad 2020-09-04
Publicerad 2020-09-04

Ett förslag har skickats på remiss till Lagrådet.

– Syftet är att ytterligare förbättra AP-fondernas investerings- och avkastningsmöjligheter och att utnyttja långsiktigheten i förvaltningen bättre i tiden av ekonomisk oro som covid-19-pandemin orsakar, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Regeringen vill att Första–Fjärde AP-fonderna tillfälligt ska få överskrida den röstandelsbegränsning som finns i gällande placeringsregler.

Den del som överskrider begränsningen på 10 procent av röstetalet måste förvärvas i en nyemission och innehaven får inte få överstiga 15 procent av röstetalet. Inom sju år ska den del som överskrider det befintliga taket på 10 procent avyttrats.

Regeringen ha vill att lagändringen träder i kraft den 1 november i år och upphör att gälla i juni 2021.

Platsannonser