Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) vill se ett skattegynnat grönt sparande.
Skatter

Regeringen vill främja grönt sparande

Regeringen har fattat beslut om att utreda hur investeringar i grönt kapital kan underlättas genom en ny skattegynnad sparform. Målet är att främja sparande där kapitalet används för att finansiera gröna projekt.

Uppdaterad 2018-08-02
Publicerad 2018-08-02

– Ett skattegynnat grönt sparande med en tydlig kvalitetsmärkning skulle både skapa tydlighet för spararna och samtidigt bidra till finansieringen av en omställning mot ett hållbart samhälle, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

“Regeringen har vidtagit många åtgärder för en grön finansmarknad. En del av omställningen av finansmarknadspolitiken har varit att göra det lätt för sparare att välja rätt. Ett gynnat grönt sparande skulle kunna vara ytterligare ett verktyg för att förenkla och göra det mer attraktivt att spara hållbart”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Om vi ska klara klimat- och miljöomställningen krävs enormt stora investeringar och då är det viktigt att göra det ekonomiskt fördelaktigt att placera kapital i sådana investeringar, säger Per Bolund.

Ett skatteincitament kan utformas på olika sätt, till exempel i form av en avdragsrätt eller en skattereduktion för grönt sparande. Ett exempel är det nederländska systemet med gröna sparkonton. Ett annat alternativ kan vara en lägre beskattning av sparande på investeringssparkonton där bara finansiella instrument eller fondandelar som uppfyller vissa miljökrav får förvaras. Utredningen ska analysera fördelarna och nackdelarna med olika alternativ.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Uppdraget till utredningen
  • Utredaren ska bland annat kartlägga och, om möjligt, kvantifiera i vilken utsträckning kapitalmarknaden beaktar miljö- och klimatfrågor i dag.
  • Analysera om projekt som bidrar till miljömålen (gröna projekt) under nuvarande marknadsförutsättningar tilldelas investeringar i en sådan omfattning som kan anses vara samhällsekonomiskt optimalt.
  • Med utgångspunkt i den genomförda kartläggningen och analysen ta ställning till om skattereglerna bör ändras för att öka incitamenten för sparande där kapitalet ska användas för att finansiera gröna projekt (grönt sparande).
  • Analysera och redogöra för fördelarna och nackdelarna med olika alternativ, oavsett vilken slutsats som utredaren gör i fråga om särskilda regler för beskattningen av grönt sparande bör införas, och förorda och lämna förslag till ett heltäckande system med de författningsändringar, inklusive ändringar i det skatteadministrativa regelverket och i andra regelverk, som bedöms nödvändiga.

Platsannonser