Finans Nyhet

”Regeringen sviker”

Publicerad

Regeringen stoppar 1.000 nya småföretagarjobb. Det hävdar Martin Hedman, på IUC, landets 19 industriella utvecklingscenter-bolag. Leif Pagrotsky, Thomas Östros, Göran Persson och Mona Sahlin får svidande kritik.

Samtidigt som den statliga riskkapitalsatsningen Innovationsbron AB startar så har staten stängt den lilla kranen till de 19 industriella utvecklingsbolagen, IUC, runt om i landet. Förra året fick IUC 30 miljoner kronor till produktutveckling och såddkapital, i år blir det noll kronor från staten.

IUC är lite av en doldis, men sedan starten 1997 har IUC-bolagen skapat mer än 4.300 nya jobb med hjälp av de 48 miljoner kronor som IUC fått i snitt per år av statliga medel.

De verkliga jobb som skapas genom IUC kostar i snitt 90.000 kronor i statliga medel per jobb. Det är låga kostnader – Kommunförbundet och Ams räknar med att det i deras värld kostar mellan 300.000 och 500.000 kronor i statliga medel att skapa nya arbetstillfällen.

Annons

–Förra våren sa Pagrotsky att han skulle verka för att vi skulle få mer pengar, säger Martin Hedman.

–Vi presenterade 180 möjliga färdiga projekt för regeringen, projekten skulle inom tre år leda till 1.000 nya småföretagarjobb, säger Martin Hedman och mejlar listan.

Det är inte en Stureplanslista med dotcom-drömmar. Listan domineras av klassiska småföretagarjobb kombinerat med innovationer i det mindre formatet (se exempel i faktarutan).

Annons

Sedan starten har IUC utvärderat över 10.000 idéer, där drygt 1.300 gått vidare i produktutvecklingsfasen och 780 projekt har blivit avknoppade i nya småföretag.

”För låga återbetalningar”

Men i oktober beslutade regeringen att Nutek skulle bygga upp en liknande versamhet med produktutveckling, samtidigt som IUC inte fick några klara besked.

–I höstas ansåg Pagrotsky att det var för låga återbetalningar i IUC-bolagen, men i det nya Nutekprogrammet för produktutveckling i småföretag har man inga krav på återbetalningar alls. Där får man 60 miljoner kronor och jag har fått många reaktioner från IUC-bolagen och företagen som är delägare, och många tycker det är fel att Nutek inte är affärsmässigt och ställer krav på återbetalning. Tvärtom har Nutek betonat att det är bidrag som inte ska återbetalas.

Annons

Nutek ska liksom IUC bygga på regionala partnerskap. Men Hedman ser att Nutek inte har samma ingångar till privata bolag och fackliga organisationer.

–Nutek sätter sina pengar på att finansiera redan offentligt finansierade verksamheter. Nutek menar tydligen att offentliga instanser är bättre på att avgöra produktutvecklingsfrågor än privata företag.

–För oss inom IUC-nätverket är det förvånande att Nutek och regeringen väljer att inte fullfölja IUC:s modell som verkligen fungerar i utförarleden.

IUC testade Nuteks inställning och skickade in de 180 långt gångna produktutvecklingsprojekten till Nutek i år.

–Nutek skrev i princip i sitt program att den här pengarna vill vi inte ge till IUC utan behålla själv.

Och Nutek tackade snabbt nej till IUC-förslagen.

Höga overheadkostnader i Nutek

Hedman menar också att Nutek inte är lika effektiva som IUC på det här området.

–Vi har alldeles för låga overheadkostnader, säger Martin Hedman syrligt.

–Nutek kör aldrig ett projekt utan 40–50 procent i overheadkostnader. Nutek har 300 miljoner kronor i driftskostnader och Almi har 350 miljoner i driftskostnader per år.

Martin Hedman tror att Nuteks nya program blir baktungt.

–Jag har inte sett något konkret än. När Nutek gör sånt här blir det byråkrati. Än så länge är det bara seminarier. Och de har begärt in skisser, en styrgrupp ska sedan besluta vilka de ska gå vidare med och då vill de ha in ansökningar i april. Tidigast i juni kan det komma ut något konkret, men troligtvis först i augusti-september.

Till skillnad mot UIC.

– Vi arbetar snabbt. Det kan ta två veckor från att IUC kommer fram till att ett bolag har en bra produktidé eller företagsidé till att vi säger ”kör”.

–Staten gör ett stort misstag när den monterar ned ett fungerande partnerskap mellan företag och fack i regionerna och flyttar över det till officiella institutioner.

Scania och Sandvik drar sig ur

En annan följd är att storföretag som Scania och Sandvik med flera drar sig ur partnersamarbeten i IUC-bolagen.

– En del storföretag säger att de nu är på väg att dra sig ur när inte staten ställer upp. Storföretagen har ställt upp med sin tid och sitt engagemang, de får inte del av de statliga medlen. I Södertälje har Scania blivit tveksamma att fortsätta i IUC Mälardalen, som har 23 delägare. I Gävleborg har Sandvik ställt sig frågan om de ska fortsätta i länets IUC.

Martin Hedman menar att storföretagen deltagit i IUC-arbetet för att det är viktigt för dem att det finns bra underleverantörer på deras orter och att IUC bidrar till att de får en bredare rekryteringsbas.

Svartmålade av Östros

Martin Hedman reagerar också mot att Thomas Östros svartmålade IUC i en interpellationsdebatt i riksdagen i januari i år.

–Östros målade upp en bild av IUC som är sämre än det i själva verket är, för han använde helt enkelt felaktiga siffror trots att han fått rätt underlag från mig.

–Nu har vi inget uppdrag från regeringen att jobba med produktutvecklingar och avknoppningar. Vi utför inga riskuppdrag i år. Det finns bara projekt i de regionala IUC-bolag där vi får återbetalningar från tidigare insatser. Vi hade cirka 5 miljoner i rena återbetalningar förra året. I år blir det lika mycket.

Blåsta av Mona Sahlin

Som mest fick IUC år 2000, då IUC-bolagen fick 111 miljoner kronor. Pengar till det som kallades upplevelseindustrin.

– Det skalades upp då när det startades Upplevelsecentrum i Hultsfred, Hällefors, Skara, Piteå, Eskilstuna och Bergslagen, för Mona Sahlin ville satsa på upplevelseindustrin. De som jobbade med det blev lite blåsta.

I oktober förra året när nyheterna talade om att Saab i Trollhättan var hotat, gick regeringen ut och pratade om stödåtgärder. En planerad stödinsats var ett nytt IUC – då passade det med IUC…

– Göran Persson gick ut och pratade om att ett IUC skulle skapas i Trollhättan, men vi har inte blivit kontaktade av regeringen efter det utspelet.

Vad årets uteblivna pengar innebär på sikt är oklart.

– Vi har upplevt att vår modell fungerat och är effektiv. Vi har fortfarande inte fått någon förklaring till att IUC-bolagen inte fått fortsatt förtroende och att regeringen styrt över pengarna till Nutek.

IUC:s uppdrag för nya småföretag

IUC:s uppdrag för för att få igång nya småföretag kallas UPS, som står för Uppsökande, Produktutvecklande och Avknoppande.

– IUC har haft ett statligt uppdrag som bestått av uppsökande verksamhet – att leta idéer. Inom produktutvecklingen går vi in när det är intressant och då kan vi bevilja investeringar och skriva avtal, det rör sig om tidiga och riskfyllda projekt, säger Martin Hedman.

Sista steget är avknoppning, IUC-bolaget ska inte vara ägare på sikt utan produkter som kan sättas på bolag ska säljas av.

Avknoppningen resulterar i återbetalningar till IUC-bolagen. I år och förra året låg återbetalningarna på cirka 5 miljoner om året.

Sammanlagt 800 stora och små företag, fackliga organisationer och kommuner är delägare i de 19 IUC-bolagen. Bolagen ägs kooperativt utan någon huvudägare.

De 19 IUC-bolagen omsatte 160 miljoner förra året och 20 procent av det var UPA-uppdrag, och 80 procent annan verksamhet. Fler IUC-bolag har samarbeten med universitet och högskolor.

IUC-bolagen har dessutom erhållit strukturfondpengar från EU på 4–9 miljoner om året kopplat till UPA-uppdragen.

Annons