Juridik

Regeringen skärper reglerna mot penningtvätt

Vid ett tidigarelagt regeringssammanträde i dag införs skärpta regler mot penningtvätt.

Publicerad 2019-06-19

Redan innan penningtvättsskandalen i Swedbank flaggade regeringen om tuffare regler på området. I dag införs skärpta regler mot penningtvätt på ett tidigarelagt regeringssammanträde, enligt SvD Näringsliv.

Bland annat handlar det om skärpta åtgärder för kundkännedom och att banker blir skyldiga att lämna uppgifter vidare till säkerhetspolisen, Säpo.

Även Finansinspektionen får nya direktiv. Regeringen vill tvinga FI att i större utsträckning samarbeta med Europeiska Centralbanken och tillsynsmyndigheter i Europa.

Finansmarknadsminister Per Bolund är tydlig om varför de nya lagreglerna nödvändiga.

– Vi tar rejäla kliv framåt och täpper till de luckor som funnits i den tidigare lagstiftningen. Det gäller att hela tiden ligga steget före de kriminella, säger Per Bolund till nliv.se

Han menar att de nya reglerna gör det svårare för terrorister att finansiera sin verksamhet. Det ska bland annat inte vara möjligt att använda anonyma kontantkort som fylls med pengar.

Samtliga aktörer inom den finansiella sektorn berörs av de nya reglerna. Svenska storbanker, som SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank måste bli mer noggranna när man granskar högriskkunder i tredje land.

Det är viktigt att åtgärderna införs på europeisk nivå, poängterar Per Bolund och menar att om man låter varje enskilt land införa sina bestämmelser kommer de kriminella hitta den svagaste länken och snabbt etablera verksamhet där

Vidare stärks skyddet mot visselblåsare, framför allt genom nya bestämmelser om rätt till skadestånd.

De nya reglerna är en del av det fjärde penningtvättsdirektivet som ska införas i svensk rätt. Reglerna börjar gälla första januari 2020.

Platsannonser