Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt presenterar förslaget om att lagvägen begränsa vinster i välfärdsföretag.
Politik

Regeringen och V överens om vinsttak i välfärden

Regeringen och Vänsterpartiet har enats om ett vinsttak på sju procent på operativt kapital för välfärdsföretag inom skola och omsorg.

Publicerad 2018-01-19

– Det finns en folklig ilska över läckaget från svensk välfärd, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) på den presskonferens där överenskommelsen och lagförslaget presenteras.

Det kommer att krävas en ny typ av tillstånd för privata aktörer som vill verka inom skola och omsorg, enligt överenskommelsen som presenterades under fredagen. För att få tillstånd krävs att de accepterar en vinstbegränsning på 7 procent av operativt kapital.

Enligt Shekarabi måste bolagen skilja på privata och offentliga medel i sin verksamhet så att det ska kunna gå att kontrollera hur skattemedlen används.

– Beräkningar visar att övervinsterna 2015 uppgick till ca 4,7 miljarder kronor. Det är pengar som behövs i vår gemensamma välfärd och skulle räcka till att till exempel anställa 8 000 gymnasielärare. När vi ställer krav på att en större del av våra skattemedel ska gå till verksamheten finns förutsättningar för att höja kvaliteten, säger Shekarabi.

Förslaget kommer inte att omfatta alla privata aktörer, bland annat inte det som kallas idéburna aktörer, där huvudmannen till exempel är en ideell stiftelse.

– Vi har lyssnat på remisskritiken och en promemoria remitteras med förslag som tar sikte på de mindre aktörer som saknar eller har ett litet operativt kapital samt undantar de idéburna aktörer som inte drivs av vinstsyfte från vinstbegränsningen, säger Shekarabi.

Förslaget möter direkt hård kritik från Svenskt Näringsliv.

– Regeringens förslag, som är helt styrt av Vänsterpartiet, bygger på ideologi och myter. Man har varit fullständigt tondöv för den massiva kritik som riktats mot förslaget, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en skriftlig kommentar. 

– Om förslaget genomförs hotas minst åtta av tio företag inom skolan och omsorgen av nedläggning. Det skulle drabba 100 000-tals elever och omsorgstagare. Förslaget innebär att Sverige tar ett jättekliv tillbaka i utvecklingen mot de gamla monopolens tid, utan valfrihet och inflytande för den enskilde.

Vänsterpartiet villkorade sitt stöd för regeringens budgetar efter valet 2014 med att regeringen skulle lägga fram ett förslag om vinster i välfärden före nästa val.

Platsannonser