Magdalena Andersson, finansminister (S).
Magdalena Andersson, finansminister (S).
Politik

Regeringen: Nya åtgärder för svenska företag

Regeringen sänker arbetsgivaravgiften för små företag för 33 miljarder kronor och lättar på momskraven med totalt 7 miljarder kronor.

Uppdaterad 2020-03-26
Publicerad 2020-03-25

Regeringen sänker arbetsgivaravgiften för små företag för 33 miljarder kronor och lättar på momskraven med totalt 7 miljarder kronor. Regeringen inför även en statlig företagsakut om 100 miljarder kronor och ett stöd på 5 miljarder kronor för att sänka hyreskostnader.

– Det är en väldigt allvarlig ekonomisk situation, både i världen och hemma. Vi ser en kombinerad efterfråge- och utbudschock. Den osäkerhet som råder påverkar hushålls och företags vilja att spendera, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

– Vi ser nu varselsiffror på nivåer som vi inte sett sedan finanskrisen. Vi har haft ett intensivt arbete i regeringen med ett högt tempo och jag vill tacka oppositionen för deras inspel i processen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Förslaget om en företagsakut innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen och omfattar 100 miljarder svenska kronor. Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men vissa undantag.

– Vi ser att det är svårt för små företag att få lån från bankerna. Därför inrättar vi en företagsakut, säger Mats Persson,ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna.

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer gälla retroaktivt från perioden 1 mars till 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Den offentligfinansiella kostnaden av förslagen beräknas till 33 miljarder kronor.

– Vi vill skapa en lättnad för våra små och medelstora företag här och nu, säger Emil Källström ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet .

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och börjar gälla för perioden 1 april till 30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.

Vidare föreslår regeringen att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många företag få tillbaka den preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget bedöms leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren. Förslaget kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över 7 miljarder kronor om hela likviditetförstärkningen utnyttjas.

– Detta sker inte per automatik utan kräver ett aktivt beslut från företagen. Företagen har på sig till halvårsskiftet för att göra om detta i den slutgiltiga deklarationen. Denna åtgärd kan kosta uppåt 13 miljarder kronor och kommer de minsta företagen till godo, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in