Finansmarknadsminister Per Bolund och finansminister Magdalena Andersson.
Bank

Regeringen går vidare med höjd resolutionsavgift – men har lyssnat på kritiken

Regeringen föreslår att resolutionsavgiften ökas för 2018 men trappas av från och med 2019 och att målnivån för resolutionsavgiften inte tas bort. Det berättar Per Bolund (MP) och Magdalena Andersson (S) på en presskonferens på torsdag morgon.

Uppdaterad 2017-06-08
Publicerad 2017-06-08

– Vi har tittat noga på de remissvar som inkommit. Vår bedömning är att vårt nya förslag är väl avvägt, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) på presskonferensen.

Banksektorn gör stora vinster och det är i goda tider som risker för den finansiella stabiliteten – till exempel genom ökad skuldsättning och stigande tillgångspriser – byggs upp.

Det talar enligt regeringens uppfattning för att avgiftsuttaget till resolutionsreserven – såsom föreslås i promemorian "Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven" – bör ökas. Samtidigt finns skäl att ta intryck av remisskritiken mot promemorians förslag. Det gäller inte minst vissa av de invändningar som Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och Sveriges riksbank framför, skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

– Sverige har en stor, koncentrerad och växande banksektor. Det innebär att det i Sverige finns behov av en stor resolutionsreserv, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Regeringen föreslår att resolutionsavgiften ska vara 0,125 procent av avgiftsunderlaget för 2018; 0,09 procent för 2019 och 0,05 procent från och med 2020 fram tills fonden beräknas vara fylld år 2025.

Målnivån för resolutionsavgiften (tre procent av de garanterade insättningarna) kvarstår oförändrad. Ändringen föreslås gälla från 1 januari 2018.

Regeringens förslag om att först införa en bankskatt, vilket sedan drogs tillbaka, och därefter höja resolutionsavgiften har lett till ett storbråk mellan Nordeas ledning och regeringen, där Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos hotat med att flytta bankens huvdkontor utomlands om höjningen genomförs.

Nordea är sparsam med kommentarer efter regeringens presskonferens.

– Vi tar naturligtvis till oss av den informationen och väger in det, säger bankens presschef Petter Brunnberg till TT.

Huruvida det ändrade regeringsförslaget har någon betydelse för Nordeas flyttplaner och hur ledningen ser på nuläget är oklart.

– I slutändan är det ett beslut för styrelsen att ta, säger Brunnberg.

Platsannonser