Regeringen får chansen att släppa it-haveri

Fiaskot med den digitala blåljusradion Rakel: Regeringens arbetsgrupp bekräftar för Realtid.se att privata mobiloperatörer kan komma att ta över.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-02-15

"Rakelprojektet bygger från början till slut på önsketänkande och luftkalkyler."

Det utspelet på dagens DN Debatt kommer från Maria Abrahamsson, riksdagskandidat för moderaterna och till i somras ledarskribent på Svenska Dagbladet.

Nyhetsbrev om Teknik, Media och Telekom varje tisdag.

Nu blåser hon liv i en debatt som skulle kunna ge regeringen en ursäkt att dra sig ur ett it-haveri i miljardklassen innan valet.

Det handlar om ett avlyssningssäkert men redan föråldrat kommunikationssystem. Hittills har tretton statliga myndigheter, nio landsting och ett sjuttiotal kommuner anslutit sig.

Det låter mycket men är långt under vad som behövs för att täcka projektets kostnader på 2,3 miljarder kronor så här långt. Det är för många som inte vill vara med.

"Rakels erbjudande är en flopp" skriver Maria Abrahamsson och drar slutsatsen att "ytterst är det medborgarnas säkerhet som är i fara".

Regeringen har satt av pengar för Rakel fram till och med i år, men inte längre. Ändå är det uppenbart att Rakel kommer att gå back också 2011.

"Ekonomin har kapsejsat" skriver Maria Abrahamsson. Bugdeten bygger på 50.000 betalande abonnenter men Rakel har bara 25.500.

– Det viktigaste nu är att man måste öka anslutningen till Rakel, säger Hans Öjemark på försvarsdepartementet.

– Det är naturligtvis grundproblemet att det inte är tillräckligt många användare i dag i Rakel. Ett av de viktigaste problemen är man inte fått tillräcklig spridning.

– Grundidén med Rakel är ju att alla blåljusmyndigheter ska använda systemet: polis, ambulans och räddningstjänst. Sedan är det många fler som borde vara med.

Socialstyrelsen har inte lyckats sälja in Rakel hos kommuner och landsting. Systemet är för dyrt och för dåligt.

– De tekniska problemen har hindrat landstingen. Ambulanssjukvården vill inte ha ett system som inte funkar. När det gäller räddningstjänsten spelar kostnaden en större roll, säger Hans Öjemark.

Hans Öjemark är sekreterare i den arbetsgrupp regeringen tillsatt för att få bukt med problemen, som varit välkända i flera år. Gruppen skulle rapporterat i september 2009.

Gruppens ordförande Thord Eriksson har slutat och jobbar nu på Svenska Kraftnät.

Rapporten är klar men försvarsdepartementet har inte vågat släppa den. Det finns för många skilda åsikter inom departementen och regeringskansliet om vad som måste göras.

Att något måste göras är alla överens om. Arbetsgruppens sekreterare Hans Öjemark tycker att Maria Abrahamssons kritik till vissa delar är riktig, även om han inte känner igen att digitalradions täckning skulle vara bara 30 procent.

– Rakel täcker i dagsläget 93 procent av befolkningen. Då är Jämtland, Västerbotten och Norrbotten inte utbyggda ännu. Under 2010 kommer Rakel i princip täcka 100 procent av befolkningen, säger han.

– Stockholmspolisens problem hänger samman med att täckning inte funnits i fasta anläggningar som tunnlar och stora byggnader. Tunnelbanan har inte haft täckning. Jag tror de har ordnat det i dagarna faktistkt.

I mars ska riksdagen få höra arbetsgruppens förslag på vem som ska ansvara för vad inom Rakel, som en del av en skrivelse från regeringen till riksdagen. Det ska inte behövas några nya riksdagsbeslut.

Realtid.se har rapporterat att kommersiella mobilnät redan kört om Rakel.

Tydligen är staten inte tillräckligt bra på att bygga, driva och sälja in mobilnät. Maria Abrahamsson frågar sig nu varför den moderatledda regeringen inte låter privata mobiloperatörer ta över. Om nu inte "de redan inpumpade miljarderna har skapat låsningar och prestige i ärendet".

Regeringens arbetsgrupp har också varit inne på att låta privata mobiloperatörer ta över. Det bekräftar gruppens sekreterare Hans Öjemark på försvarsdepartementet.

Det skulle inte bli fråga om att använda operatörernas egna kommersiella mobilnät, utan att ärva och färdigställa det nät som idag sköts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in