Annons

Annons

Annika_Poutiainen.jpg

Annika Poutiainen övervakar regelbunden finansiell information.
Annika Poutiainen övervakar regelbunden finansiell information.

Redovisningstillsynen – nu tar självregleringen över

I dag slipper börserna ansvaret för redovisningstillsynen, när en oberoende nämnd tar över. Nämnden leds av Annika Poutiainen som därmed lämnar sitt uppdrag i Swedbanks styrelse.

Finansinspektionen har i dag den 9 januari 2019 beslutat delegera övervakningen av regelbunden finansiell information till Nämnden för svensk redovisningstillsyn.

Fram till årsskiftet 2018/2019 utövade börserna Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM Equity) samt Finansinspektionen redovisningstillsynen i Sverige.

I och med delegationen från Finansinspektionen samlas ansvaret för redovisningstillsynen i Sverige nu hos Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Finansinspektionen behåller dock det yttersta ansvaret för tillsynen och befogenheten att ingripa vid eventuella överträdelser.

Annons

Annons

Nämnden för svensk redovisningstillsyn utgör en del av självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden. Huvudman är Föreningen för god sed på värdepappers-marknaden.

Ordföranden Annika Poutiainen leder Nämndens verksamhet. För att säkerställa fullständigt oberoende kommer Annika Poutiainen inte att åta sig uppdrag i bolag under tillsyn och har därför meddelat Swedbank AB, där hon för närvarande är styrelseledamot, att hon avser lämna sitt uppdrag för banken.

– Nämnden för svensk redovisningstillsyns uppdrag är att verka för en hög kvalitet och jämförbarhet på de noterade bolagens finansiella information och därmed till effektiviteten på värdepappersmarknaden. Nämnden kommer att ha ett öppet och transparent arbetssätt, och värdesätter en välfungerande och konstruktiv dialog med de noterade bolagen, säger Annika Poutiainen i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons