Annons

Annons

Real Holding gör nytt finansieringsförsök

Emitterar obligationslån och offentliggör obligationsprospekt.

I somras aviserade bolaget skralt intresse för preferensaktieemissionen som därför drogs tillbaka.

Som anledning till beslutet nämndes enbart ”rådande marknadsförutsättningar”.

Nu gör Real Holding ett nytt försök och emitterar obligationslån och offentliggör obligationsprospekt.

Annons

Annons

Styrelsen i Real Holding har beslutat att emittera ett obligationslån om högst 300 miljoner kronor.

Obligationerna har en löptid på cirka tre år och återbetalningsdag för obligationslånet är den 21 december 2018.

Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 8,50 procent, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott.

Vidare omfattar erbjudandet högst 30.000 obligationer med ett nominellt belopp om 10.000 kronor per obligation.

Teckningsperioden för obligationerna löper från den 18 december 2015 till och med den 29 februari 2016.

Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget ska verka för att obligationerna ska listas på lämplig handelsplats.

Mangold och JOOL ansvarar för att ta in pengarna.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons