Johan Carlström.
Ekobrott

Rättegången mot Johan Carlström skjuts upp till 2020

Nästan ett år efter den planerade huvudförhandlingen möts Ekobrottsmyndigheten och Fingerprint Cards storägare Johan Carlström i rätten. Förhandlingen startar  i slutet av januari 2020.

Uppdaterad 2019-05-16
Publicerad 2019-05-16

Nu har datum för en ny huvudförhandling i målet mot Fingerprint Cards storägare Johan Carlström satts upp. Förhandlingen startar först i slutet av januari 2020 och pågår till början av mars samma år. Totalt rör det sig om 14 förhandlingsdagar.

Det har gått sju år sedan de misstänkta brotten ägde rum och tre år har gått sedan åtal väcktes mot Johan Carlström. Förhandlingarna har ställts in gång på gång. Den senaste inplanerade huvudförhandlingen skulle äga rum i mars i år men Johan Carlströms försvarare Per E Samuelsson ville skjuta upp förhandlingarna då den nye åklagaren, Jonas Myrdal lämnat in ny bevisning i form av ljudfiler.

Stockholms tingsrätt försökte få till en huvudförhandling under kommande höst men Johan Carlström och Per E Samuelsson uppger i en protokollsbilaga att de tänkta datumen inte fungerar då Carlström ska opereras då. Åklagaren stod på sig om att få till en huvudförhandling så snart som möjligt och önskade att förhandlingen skulle äga rum under hösten. Domstolen valde dock att beakta Johan Carlströms skäl.

Stämningen i skriftväxlingarna mellan parterna är märkbart irriterad då åklagaren vill få till en förhandling så snart som möjligt. Innan förhandlingsdagarna var utsatta skrev åklagare Jonas Myrdal och bad om respons från Johan Carlström så snart som möjligt rörande en komplettering av utredningen som åklagaren gjort på begäran av Johan Carlström. 

”Trots att det är lång tid till huvudförhandlingen är det därför viktigt, för att inte riskera att målet skjuts upp ytterligare, att EBM kan påbörja arbeta med eventuella kompletteringar så snart som möjligt”, skriver Jonas Myrdal.

I januari i år lade Jonas Myrdal ned en av åtalspunkterna gällande grovt insiderbrott. Kvar finns sex misstankar om grovt insiderbrott där åklagaren yrkar att 4,4 miljoner kronor ska förverkas såsom utbyte för brott. Åklagaren yrkar även om näringsförbud på fem år.

Misstankarna
  • Enligt åklagarens misstankar ska Johan Carlström i februari 2013 fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från Hardware & Software Technologies. Han har därefter den 25-26 februari 2013 och den 5 mars 2013 köpt totalt 475 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för sammanlagt 1 277 000 kronor.

Informationen om ordern offentliggjordes sedan den 11 mars 2013. 

  • Han ska även i juli 2013 fått insiderinformation gällande en försäljningsprognos för tredje kvartalet 2013 samt för helåret 2013 för Fingerprint Cards AB. Den 11 juli 2013 och den 16 juli 2013 sålde han totalt 196 456 aktier i bolaget för sammanlagt 9 915 000 kronor (exklusive courtage). 

Informationen offentliggjordes den 2 augusti 2013. 

  • Johan Carlström kan, enligt åtalet, i augusti 2013 fått insiderinformation dels gällande Fujitsus lansering av en telefon med teknik från Fingerprint Cards AB, dels gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från CrucialTec. Den 9 augusti 2013 har han köpt 41 900 aktier i Fingerprint Cards AB för 1 862 000 kr och 900 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för 1 961 000 kr (exklusive courtage). 

Informationen avseende Fujitsus lansering offentliggjordes den 19 augusti 2013 och beträffande en ny order från CrucialTec den 21 augusti 2013. 

  • I augusti 2013 har Johan Carlström fått insiderinformation gällande Pantechs lansering av en telefon med teknik från Fingerprint Cards AB. Han har därefter mellan den 9-23 augusti, vid fyra tillfällen, köpt värdepapper i, eller relaterade till, Fingerprint Cards AB  för sammanlagt 10 489 000 kronor (exklusive courtage) 

Informationen offentliggjordes den 28 augusti 2013. 

  • Johan Carlström har, enligt åtalet, fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från Hardware & Software Technologies i augusti och september 2013. Han har därefter den 5-6 september 2013 och den 9 september 2013 köpt totalt 2 615 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för sammanlagt 10 356 171 kronor. 

Informationen offentliggjordes den 13 september 2013. 

  • Johan Carlström har i mars 2014 fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från Hardware & Software Technologies. Han har därefter köpt värdepapper i, eller relaterade till, Fingerprint Cards AB under fem tillfällen i mars köpt aktier för sammanlagt 10 034 000 kronor. 

Informationen offentliggjordes den 26 mars 2014. 

Platsannonser