Johan Carlström, storägare i Fingerprint Cards. Foto: Fingerprint Cards
Johan Carlström, storägare i Fingerprint Cards. Foto: Fingerprint Cards
Juridik

Rättegång mot Johan Carlström skjuts upp

Rättegången mot Fingerprints storägare Johan Carlström skjuts upp till november 2018.

Uppdaterad 2018-02-09
Publicerad 2018-02-09

För ett år sedan var förhandlingen från första gången planerad men rättegången mot Fingerprints huvudägare Johan Carlström sköts upp. Ytterligare en brottsmisstanke från Ekobrottsmyndigheten var anledningen då. I november beslutade Ekobrottsmyndighetens åklagare Olof Kronlund att lägga ned förundersökningen om grovt insiderbrott kopplat till vinstvarningen från Fingerprint den 8 december 2016. Åtalspunkterna rörande grova insiderbrott från 2012-2014 står dock fortfarande fast. Förhandling såg först ut att äga rum i mars detta år. Men rättegången får vänta.

I en skriftväxling i Stockholms tingsrätt uppger Johan Carlströms advokat Per E Samuelsson att han inte har möjlighet att genomföra en rättegång i mars och att Carlström inte kan genomföra förhandlingen under våren 2018. Bakgrunden till deras hinder kan finnas i ett inkommet dokument som är noterat med sekretess hos domstolen. Åklagare Olof Kronlund som vill genomföra rättegången så snabbt som möjligt uttrycker i en skrift det är ”mycket olyckligt”.

Han skriver ett önskemål om att huvudförhandlingen åtminstone ska planeras in efter sommaruppehållet 2018, det vill säga i augusti.

Stockholms tingsrätt ger ett förslag om åtta förhandlingsdagar i november 2018, vilka domstolen senare bokat in Johan Carlströms advokat, Per E Samuelsson, på, enligt domstolens dagboksblad. Åklagare Olof Kronlund har opponerat sig mot rättegång i november och uppger att han fortfarande anser att förhandlingarna bör ske i augusti. Men domstolen har nu spikat datumen i november.

Åklagare Olof Kronlund och Johan Carlströms advokat Per E Samuelsson har tidigare i skriftväxlingen tvistat om tidsåtgången i målet som har pågått sedan 2014. Så sent som i oktober 2017 skriver Per E Samuelsson ”För det första tycks åklagaren insinuera att Carlström skulle förhala målet. Så är inte fallet”, skriver han och uppger att det planerade förhöret med Johan Carlström sköts upp eftersom Johan Carlström var sjuk i influensa. Han hänvisar även att att ett tidigare förhör har genomförts med Johan Carlström trots att han hade haft vinterkräksjuka på morgonen.

Åtalet

Johan Carlström är åtalad för sju fall av misstänkt grovt insiderbrott. 

Han förnekar brott i samtliga fall. 

I december 2012 ska Johan Carlström ha fått insiderinformation angående en kommande order för Fingerprint Cards. Enligt åklagarens stämningsansökan ska han den 28 december 2012 ha köpt aktier i bolaget för sammanlagt 907.723 kronor. Informationen offentliggjordes den 14 januari 2013. Åklagaren beräknar vinsten på affären till 238.428 kronor.

Johan Carlström ska, enligt åklagaren, i februari 2013 fått insiderinformation rörande en kommande order för Fingerprint Cards. Han har därefter mellan den 25 februari 2013 och den 5 mars 2013 köpt köpwarranten TFINI14 för sammanlagt 1.277.750 kronor. Åklagaren beräknad vinsten 'på affärerna till 175.750 kronor.

I juli 2013 ska Johan Carlström ha fått insiderinformation om de reviderade prognoserna för Fingerprint Cards. Han har därefter mellan den 11 juli 2013 och den 1 augusti 2013 sålt aktier i bolaget för sammanlagt 9.916.268 kronor. Informationen om den ändrade prognoserna offentliggjordes den 2 augusti 2013. Åklagaren räknar ut att en 'förlustbegränsning på affärerna kan beräknas till 682.037 kronor.

Johan Carlström misstänks i augusti 2013 ha fått insiderinformation dels rörande företaget Fujitsus lansering av en telefon med teknik från Fingerprint Cards, dels rörande en kommande order. Han har därefter köpt aktier i bolaget för 1.862.036 kronor och köpwarranten TFIN4K24 för 1.950.000 kronor. Åklagaren räknar vinsten till 1.541.839 kronor. 

I augusti 2013 ska Johan Carlström ha fått insiderinformation om Pantechs lansering av en telefon med teknik från Fingerprint Cards. Han har därefter mellan den 21 augusti 2013 och den 23 augusti 2013 köpt aktier i bolaget för 2.929.000 kronor och köpwarranten TFIN4K24 för 3.742.000 kronor. Informationen offentliggjordes den 28 augusti 2013. Vinsten på affärerna påstås enligt åklagaren ha blivit 1.654.000 kronor.

Johan Carlström ska i augusti och september 2013 ha fått insiderinformation rörande en kommande order för Fingerprint Cards. Han har därefter mellan den 5 september 2013 och den 9 september 2013 köpt köpwarranten TFIN4K42 för sammanlagt 7.832.850 kronor. Informationen offentliggjordes den 13 september 2013.

Johan Carlström påstås i mars 2014 fått insiderinformation om en kommande order för Fingerprint Cards. Han har därefter mellan den 7 mars 2014 och den 24 mars 2014 köpt aktier i bolaget för 9.659.874 kronor och köpwarranten TFIN4L28 för 175.230 kronor. Informationen om ordern blev offentlig den 26 mars 2014. Åklagaren uppskattar att vinsten på affärerna ska beräknas till 614.405 kronor.

Rättegången mot de medåtalade inleddes den 24 april i Stockholms tingsrätt. 

I somras dömdes två av de medåtalade till 18 månaders fängelse för flera fall av grovt insiderbrott. Den tredje personen dömdes till villkorlig dom. En av de dömda överklagade domen till Svea hovrätt.

Platsannonser