Ratos ökar vinsten

Rörelsevinsten i Ratos bolagsportfölj steg och omsättningen ökade i det tredje kvartalet som kännetecknas av fortsatt stabilisering av investmentbolaget. Aktien rusar på Stockholmsbörsen.

Uppdaterad 2019-11-05
Publicerad 2019-11-05

Rörelsevinsten i bolagsportföljen steg till 320 miljoner kronor i det tredje kvartalet, jämfört med 120 miljoner under motsvarande period förra året. Omsättningen ökade samtidigt med 17 procent till 5,9 miljarder kronor. Den organiska tillväxten uppgick till 16 procent. 

Det högre resultatet förklaras främst av utvecklingen i Diab, Aibel och HL Display, skriver Ratos i delårsrapporten.

"Genomförda åtgärdsprogram i kombination med ledningsförändringar i flera bolag fortsätter att generera resultat. Tillväxttakten ökar samtidigt som orderstocken överlag stärks”, skriver vd  Jonas Wiström i rapporten. 

Plantasjen förbättrar lönsamheten och ökar sitt fokus på kärnaffären genom avyttringen av dotterbolaget Spira, kommenterar Jonas Wiström. 

"Sammantaget är jag nöjd med att de förändringar som pågår fortsätter att generera resultat. Bolagen har överlag stärkt sin position på sina respektive marknader”, skriver Jonas Wiström. 

Ratos aktiekurs steg 7,4 procent i den inledande handeln och är upp närmare 13 procent runt 9.37, vilket gör den till morgonens vinnare på Stockhomsbörsen. 

 

Platsannonser