FinansNyhet

Ratos minskar omsättning men ökar resultatet

Publicerad

Investmentbolaget Ratos tappade omsättning men ökade resultatet i det fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås höjas. 

Finwire

  • Omsättningen sjönk 6,8 procent till 4 844 miljoner kronor (5 200).
  • Rörelseresultatet blev 372 miljoner kronor (122), med en rörelsemarginal på 7,7 procent (2,3). 
  • Justerat rörelseresultat utföll på 198 miljoner kronor (-72), med en justerad rörelsemarginal på 4,1 procent. 
  • Resultat per aktie hamnade på 0,05 kronor (-0,53). 
  • I utdelning föreslås 0,95 kronor (0,65). 
  • Likvida medel uppgick till 1 166 miljoner kronor (1 607).

Tittar man på bolagsgruppen var omsättningen ned till 5 671 miljoner kronor (6 277) och ebita upp till 332 miljoner (88). 

Ratos-chefen Jonas Wiström skriver i rapporten att bolaget nu ökat bolagsgruppens ebita i sex kvartal i rad. Flertalet bolag visar nu en god stabilitet och lönsamhet, vilket enligt Wiström skapar god förutsättning för såväl organisk som förvärvad tillväxt. Bolaget har även släppt nya finansiella mål. 

–Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen av vår bolagsgrupp under året. Vi har kommit en bra bit på vägen med att stabilisera Ratos bolag, vilket även syns i resultatutvecklingen. Men för att nå våra idag kommunicerade nya finansiella ebita mål och leva upp till våra interna ambitioner behöver vi ytterligare öka takten i vårt arbete. Vi är väl positionerade, med en stark balansräkning, stor kassa och mycket kompetenta ledningar i våra bolag. Tillsammans öppnar detta för nästa steg i vår resa mot att bli en ledande bolagsgrupp med högst lönsamhet i respektive industri där vi verkar. Vi fortsätter det arbetet, väl medvetna om de utmaningar covid-19 kommer att fortsätta att innebära på såväl individuell nivå som för många av våra bolag och M&A-marknaden under åtminstone det första halvåret 2021, avslutar han sitt vd-ord. 

Annons

Ratos nya finansiella mål är som följer: 
Ebita ska uppgå till minst 3 miljarder år 2025
Nettoskuld i förhållade till ebita bör normalt uppgå till 1,5-2,5x
Utdelningsandelen uppgår normalt sett till 30-50 procent av resultatet efter skatt, exklusive realisationsvinster och realisationsförluster, hänförligt till moderbolagets ägare

De nya finansiella målen ersätter de tidigare mål som var följande: 
1. vinsten i bolagsportföljen ska öka varje år; 2. totalavkastningen för Ratosaktien ska över tid vara bättre än genomsnittet på Nasdaq Stockholm samt att; 3. utdelningsandelen är 30-50 procent av resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare.
 

Annons