Finans

Ratos huvudägare erbjuder köpoptioner till styrelsen

Investeringsbolaget Ratos huvudägare, genom P-O Söderberg Holding AB, Jan Söderberg Förvaltning AB och Ragnar Söderbergs Stiftelse erbjuder samtliga oberoende ledamöter i Ratos styrelse att förvärva köpoptioner i bolaget.

Publicerad 2016-09-23

Köpoptionsprogrammet omfattar samtliga fem oberoende ledamöter i styrelsen, enligt ett pressmeddelande.

De fem är Ulla Litzén, Anette Sadolin, Karsten Slotte, Charlotte Strömberg samt ordförande Jonas Wiström.

De tre huvudägarna har ställt ut 515.000 köpoptioner, vilket motsvarar mindre än 1 procent av parternas gemensamma innehav.

Ratos styrelseordförande har förvärvat 260.000 köpoptioner och de övriga styrelseledamöterna har sammanlagt förvärvat 255.000 köpoptioner.

– Styrelsen spelar en oerhört viktig roll genom att aktivt stötta ledningen i implementeringen av strategin vid bland annat investeringsbeslut. Vi som huvudägare har en stark tro på Ratos framtida utveckling. Vi är övertygade om att ett köpoptionsprogram riktat till styrelsen är ett viktigt nästa steg för att framgångsrikt utveckla Ratos verksamhet och skapa långsiktigt aktieägarvärde, säger Per-Olof Söderberg, Jan Söderberg och Ragnar Söderberg i ett gemensamt uttalande.

Förvärven av köpoptionerna har skett till marknadsvärde, enligt pressmeddelandet.

Lösenpriset ska motsvara 125 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag, under perioden 12-16 september 2016, framräknade volymvägda betalkursen för Ratos B-aktie på Stockholmsbörsen, med hänsyn tagen till utdelning.

Platsannonser