Finans

Ratos förbättrar resultatet

Investmentbolaget Ratos förbättrar resultatet mer än förväntat under årets andra kvartal. Men vd:n Jonas Wiström slår sig inte till ro. “Ett flertal av portföljbolagen uppvisade dock en alltför svag utveckling i kvartalet och utmaningarna i bolagsportföljen är således alltjämt stora”, kommenterar han rapporten.

Publicerad 2018-08-17

Koncernens nettoomsättning uppgick till 11,8 miljarder kronor under det första halvåret 2018. Det kan jämföras med 12,3 miljarder kronor under samma period i fjol.

Resultat före skatt under första halvåret ökade samtidigt till 591 miljoner kronor, jämfört med 514 miljoner kronor under första halvåret i fjol.

För det andra kvartalet 2018 uppgick resultatet före skatt till 738 miljoner kronor, jämfört med  546 miljoner kronor under andra kvartalet i fjol. Resultat efter skatt under andra kvartalet uppgick samtidigt till 577 miljoner kronor, jämfört med 396 miljoner kronor.

Totalavkastningen uppgick till minus 10 procent för aktien under första halvåret, vilket kan jämföras med utvecklingen för SIX return index som var 4 procent.

Jøtul avyttrades under första kvartalet, realisationsresultatet för den transaktionen uppgick till 26 miljoner kronor.

“Resultatet i bolagsportföljen för det andra kvartalet, som på grund av säsongsvariation är Ratos resultatmässigt största kvartal historiskt sett, förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år. HL Display, Aibel och Bisnode bidrog positivt samt Hent, vars resultat påverkades positivt av försäljningen av majoriteten av bostadsutvecklingsverksamheten. Ett flertal av portföljbolagen uppvisade dock en alltför svag utveckling i kvartalet och utmaningarna i bolagsportföljen är således alltjämt stora. Resultatutvecklingen var negativ i främst Diab men Kvdbil, TFS, Ledil och Speed Group uppvisade också sämre resultat i kvartalet. Plantasjen, som redovisade ett något bättre resultat än motsvarande period 2017, påverkades återigen av ett utmanande väder i kvartalet som inleddes med en sen vinter och avslutades med torrt och varmt väder”, skriver Jonas Wiström i vd-ordet till rapporten och fortsätter:

“Vid Ratos kapitalmarknadsdag presenterades nya finansiella mål samt våra fokusområden framåt och kriterier för långsiktiga innehav och nyinvesteringar. Fokus fortsätter vara på nuvarande bolagsportfölj där agendan är stabilitet följt av lönsamhet och tillväxt. I underpresterande bolag är det högsta fokus på lönsamhetsstärkande åtgärder med säkerställande av rätt ledning och aktiv ägarstyrning. Under kvartalet rekryterades en ny VD till ett av portföljbolagen och vi har genomfört förändringar i bolagsstyrningen i ett av bolagen.”

Platsannonser

Logga in