Finans

Ratos dotterbolag säljer bostadsutvecklingsdel

Ratos dotterbolag Hent säljer sin bostadsutvecklingsverksamhet, Hent Eiendomsinvest, till Fredensborg Bolig. Försäljningen innebär en reavinst på cirka 85 miljoner norska kronor.

Publicerad 2018-04-23

Hent har tecknat avtal om att sälja sitt dotterbolag Hent Eiendomsinvest till Fredensborg Bolig. Till avtalet finns en potentiell tilläggsköpeskilling om Fredensborg Bolig väljer att utnyttja en option de övertar kopplad till utbyggnad av ett projekt utanför Oslo.

Försäljningen av verksamheten väntas ge en reavinst om cirka 85 miljoner norska kronor, inklusive potentiell tilläggsköpeskilling. Försäljningen förväntas slutföras under andra kvartalet 2018, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Hent Eiendomsinvest utgör majoriteten av Hents nuvarande bostadsutvecklingsverksamhet och omfattar ca 1 200 planerade lägenheter där Hents ägarandel i genomsnitt uppgår till knappt 50 procent.

– Hent har på kort tid etablerat sig som en aktör på den norska bostadsutvecklingsmarknaden, med en intention om ett långsiktigt engagemang. Fredensborg Bolig har dock gett oss ett mycket attraktivt bud och de är en köpare med betydande kompetens att driva verksamheten vidare, säger Mårten Bernow, Director på Ratos.

Platsannonser

Logga in