Ratos vd Jonas Wiström. Foto: Ratos
Finans

Ratos bokslut som väntat: Vinsten rasar

Investeringsbolaget redovisar ett resultat före skatt på -597 miljoner kronor för fjärde kvartalet – i linje med tidigare vinstvarning. "Ratos är fortsatt finasiellt starkt", hävdar vd:n Jonas Wiström.

Uppdaterad 2018-02-16
Publicerad 2018-02-16

I början av februari vinstvarande Ratos efter nedskrivningar på 550 miljoner kronor. Enligt vinstvarningen skulle resultatet efter skatt just uppgå till cirka -597 miljoner kronor för det fjärde kvartalet – och utdelningen till 2:00 kronor per aktie (2:00). Och så blev det också. 

Ratos flaggade även för att bolagsportföljens ebita-resultat skulle minska med 40 procent och dess omsättning sjunka med 10 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2016. Även det infriades.

För helåret 2017 landade omsättningen på -2 procent, medan Ebita ökade med 4 procent till drygt 1 miljard kronor. Men operativ Ebita sjönk med 13 procent till 1,1 miljarder.

"2017 var ett år där vi sänkte kostnaderna i moderbolaget, lanserade en uppdaterad strategisk agenda samt gjorde en inlösen av samtliga preferensaktier för totalt 1,3 miljarder kr. Ratos är fortsatt finansiellt starkt och har alla förutsättningar att vända resultattrenden i portföljbolagen", skriver vd:n Jonas Wiström i bokslutet för 2017.

Resultatet före skatt blev, för helåret, 658 miljoner kronor (-890) och resultatet per aktie landade på 0,72 kronor (-1,79).  Nettoomsättningen uppgick till 23 miljarder (25,2).

Större händelser under 2017 var försäljningen av Nebula och Serena Properties under tredje kvartalet, som gav en total exitvinst på 594 miljoner kronor. Ratos sålde även Arcus med en exitvinst på 33 miljoner och AH Industries med 32 miljoner i förlust.

Vidare försattes GS-Hydro Holding Oy och GS-Hydro Oy i konkurs under samma period. 

 

Platsannonser

Logga in