Magnus Agervald presenterar sitt första bokslut för Ratos. Foto: Ratos
Vd Magnus Agervald. Foto: Ratos
Finans

Ratos-aktien rasar efter rapport

Ratos ser över sin strategi efter ett tungt 2016. Utvecklingen i portföljbolagen GS-Hydro och Aibel drog ned resultatet, vilket fick aktien att rasa vid fredagens börsöppning.

Uppdaterad 2017-02-17
Publicerad 2017-02-17

Riskkapitalbolaget Ratos avslutade 2016 med en rejäl köp- och säljkarusell.

I november och december avyttrades fem av företagets totalt 20 bolag medan två nya förvärvades.

Men det hjälpte inte. 

Företaget sänker också sin utdelning från 3,25 kronor per aktie förra året till 2,00.

I sitt vd-ord skriver Magnus Agervald att investeringsbolaget nu gör en ”översyn av Ratos strategi”.

Resultaten från portföljbolagen slutade på 295 miljoner kronor, ned från 664 miljoner förra året.

Likvida medel i moderbolaget uppgick till 2.677 miljoner kronor, ned från 4.677 miljoner förra året.

Resultatet fick aktien att backa tio procent när börsen öppnade på fredagen.

”Vissa av våra bolag verkar under tuffa marknadsförhållanden och visar en svag resultatutveckling. För att återspegla bolagens marknadsförutsättningar har vi justerat våra bokförda värden under året hänförliga till portföljbolagen Aibel, AH Industries, Biolin Scientific, Euromaint, GS-Hydro och Jøtul”, skriver Agervald i sitt vd-ord. 

Totalt uppgick nedskrivningen till 1,9 miljarder kronor.

Platsannonser