Betydligt färre tar examen som ekonom nu jämfört med för fyra år sedan. Foto: Handelshögskolan Göteborgs universitet.
Utbildning

Raset för ekonomistudenter har avtagit

Sedan toppen läsåret 2014/15 har antalet examinerade studenter inom ekonomi rasat, men nu planar det ut visar nya siffror från Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Samtidigt tappar juristerna fart.

Publicerad 2019-11-21

UKÄ:s statistik går tillbaka till 1993/94 och den visar att betydligt fler tar ut en högskoleexamen nu jämfört med då, det är en uppgång på närmare 230 procent. 

Om man snävar in de 77 610 personer som tog någon form av universitets- eller högskoleexamen läsåret 2018/19 till ekonomer och jurister ser man för det första att ekonomerna är nästan fyra gånger fler än juristerna. Det är dessutom tydligt att ekonomerna har rasat kraftigt på senare år, men att raset har avstannat. Juristerna ligger på en jämförelsevis jämnare nivå.

Läsåret 2014/15 tog 9 176 personer examen inom ekonomi. Läsåret 2018/19 var det 7 562. Jämfört med de 7 548 examinerade 2017/18 är det en knapp ökning. 

En tydlig trend är att de som tar ut en civilekonomexamen minskar, medan masterexamen ökar. Toppåret 2014/15 tog 1 245 examen som civilekonom medan 763 tog master. Nu är siffrorna närmast de omvända; 1 053 mot 724. En tänkbar förklaring är att de internationella studenterna generellt är mer intresserade av masterexamen.

Klart största examensnivån för ekonomer nu som tidigare är kandidatexamen, som 4 688 tog ut läsåret 2018/19.

När det gäller examinerade inom juridik och rättsvetenskap ser trendenlinjen fallande ut om man drar ut den, även om utvecklingen varierar i ett sicksack-diagram. 2 005 examinerade 2018/19 innebär 9 procent färre jämfört med de 2 205 läsåret 2017/18. Toppåret för stundeter inom juridikområdet inträffade 2015/16, då 2 417 tog examen. Raset var sedan hela 19 procent till 2016/17.

Sifforna gäller för alla med någon form av examen inom juridik och rättsvetenskap. Tittar man enbart på yrkesexamen var toppåret 2011/12, då 1 406 tog juristexamen. 1 383 personer tog juristexamen 2018/19.

Utveckling studenter ekonomi
Studenter med examen inom ekonomi, enligt UKÄ:s data. Bild: Realtid.
Studenter med examen inom ekonomi, enligt UKÄ:s data. Bild: Realtid.
Utveckling studenter juridik och rättsvetenskap
Antal juridikstudenter enligt statistik från UKÄ. Bild: Realtid.
Examinerade studenter inom juridik enligt UKÄ:s data. Bid: Realtid.

 

Platsannonser