Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet.
"Risken är att bankanställda inte kan fullgöra sitt uppdrag om de inte är trygga, och det riskerar att slå mot samhällets insatser mot penningtvätt", säger Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet. Foto: Finansförbundet
Bank

Rapport: Hot mot bankanställda försvårar kamp mot penningtvätt

Varannan finansanställd med kundkontakter har blivit utsatt för trakasserier, hot eller våld på jobbet. Det visar en ny rapport från Finansförbundet. 

Publicerad 2021-11-17

Det är främst bankernas och växlingskontorens arbete för att förhindra penningtvätt som leder till hot och våld.

Finansförbundet har intervjuat drygt 1000 finansanställda. Undersökningen visar:

  • Nästan hälften, 45 procent, uppger att de har utsatts för trakasserier. 
  • 10 procent har utsatts för hot. 
  • 2 procent har utsatts för våld på jobbet. 

De flesta incidenterna har uppstått i samband med penningtvättrelaterade situationer – alltså när banken följer lagkravet på att ställa kontrollfrågor till kunden.

– Hot och våld är ett trauma för individen, men det är också ett samhällsproblem. Risken är att bankanställda inte kan fullgöra sitt uppdrag om de inte är trygga, och det riskerar att slå mot samhällets insatser mot penningtvätt, säger Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet, i en skriftlig kommentar.

Finansförbundets undersökning visar också på brister i krisrutinerna på många arbetsplatser. Mer än en tredjedel av alla som utsatts för hot eller våld i tjänsten har inte haft något uppföljande samtal efteråt med sin arbetsgivare. Endast en femtedel av de som utsatts för hot eller våld vet att det har anmälts till Arbetsmiljöverket. Och bara 22 procent av de som utsatts för hot eller våld uppger att händelsen polisanmälts. Finansförbundet efterlyser nu en attitydförändring hos arbetsgivarna och skärpt lagstiftning kring hot och våld mot tjänstemän. 

 

Platsannonser

Logga in