De utländska investeringarna minskar i Norden. Finland är i sammanhanget ett föredöme, som Sverige kan inspireras av, anser EY:s expert Linda Andersson. Foto: EY.
De utländska investeringarna minskar i Norden. Finland är i sammanhanget ett föredöme, som Sverige kan inspireras av, anser EY:s expert Linda Andersson. Foto: EY.
M&A

Rapport från EY: Utländska investeringar minskar i Sverige

Antalet utländska investeringar i Sverige under 2018 minskade med 32 procent jämfört med föregående år. Det visar en ny rapport från EY. ”Det finns en stor möjlighet att stärka attraktiviteten för Norden” säger Linda Andersson, partner på EY. 

Publicerad 2019-10-02

För tredje året presenterar revisions- och rådgivningsföretaget EY rapporten ”Nordics Attractiveness survey” som analyserar investeringsklimatet och hur attraktiva de nordiska länderna är för utländska investerare baserat på OCO:s databas. Sverige har de senaste åren haft en rekordhög procentuell tillväxt, men senaste analysen visar en dipp och det gäller även för Norden totalt.

För första gången sedan 2015 minskar antalet utländska investeringar i Norden. Antalet investeringar i Norden under 2018 var 340, vilket är en minskning med 17 procent. Endast Finland har en positiv trend och Finlands 194 utländska investeringar är fler investeringar än alla andra nordiska länder tillsammans.

Varför minskar antalet utländska investeringar i Norden?
– Vi ser en nedgång i förväntningar på tillväxten och det påverkar även attraktiviteten att investera, vilket också gäller i övriga Europa och globalt. Färre investeringar är utan tvekan ett resultat av både Brexit och även en större politisk osäkerhet i världen. Fortsatta handelsspänningar mellan USA och Kina, stramare kreditkontroller i Kina och en mer restriktiv penningpolitik i många stora ekonomier har dämpat prognoserna för global ekonomisk tillväxt. USA:s skattereform som infördes i december 2017 påverkar även investeringarna, säger Linda Andersson, partner och ansvarig för offentlig sektor på EY i Norden.

Helsingfors dominerar bland de nordiska länderna och står för 28 procent av alla investeringar i Norden. För sjätte året i rad har Helsingfors flest investeringar, men Stockholm med sina 44 investeringar kommer i år på en andraplats före Köpenhamn, trots att investeringarna minskade med 25 procent. Sverige har både Stockholm och Göteborg med bland de sju mest attraktiva städerna i Norden för investerare.

Stockholm är ett av de fem mest attraktiva tekniska naven i Europa

Europas teknologisektor blomstrar och antalet nya investeringar ökar. EY:s rapport visar att i Europa finns mer än en tredjedel av alla städer i världen där nästa stora teknikföretag förväntas starta. Investerare identifierar London, Berlin, Paris, Stockholm och Amsterdam som de fem mest attraktiva tekniska naven i Europa.

 Vilka tillväxtsektorer behöver Sverige satsa på för att vara framgångsrik i konkurrensen?
– Digitala sektorer dominerar, följt av miljöteknik, energi samt läkemedel och bioteknik. Dessa sektorer har visat sig driva Europas framtida tillväxt enligt olika företagsledare. Sverige kan även inspireras av Finland som har varit duktiga på att tidigt identifiera och fokusera på nyckelsektorer. Denna tydliga och målinriktade strategi verkar ha ökat attraktiviteten, säger Linda Andersson.

De nordiska länderna har en stark position inom digitaliseringen. Investeringar inom digitalisering fortsätter att vara det största området för att driva Sveriges tillväxt, men det sker en liten avmattning i investeringarna både i Norden och i Sverige. Av de investeringar som gjordes i Sverige placerades 25 procent inom digitalisering och därefter är företagstjänster det näst största området.

Vad behöver de nordiska länderna göra bättre för att attrahera investeringar?
– Det som påverkar attraktiviteten är tillgången på kvalificerad arbetskraft och speciellt arbetskraft med teknisk kompetens. Det finns en stor möjlighet att stärka attraktiviteten för Norden genom att utveckla en tydligare och mer samordnad digital strategi som kan möta investerarnas prioriteringar. De nordiska länderna måste satsa mer på att ytterligare bredda och förbättra digitala kompetenser. Ansvaret för att öka Nordens digitala kompetens ligger hos både politiker och företag,  säger Linda Andersson.

EY:s analys visar också att tidigare år har amerikanska investerare varit de mest aktiva spelarna i Norden, men för andra året i rad övertogs förstaplatsen av svenska investerare.

 Hur kommer det sig att svenska investerare har gått om amerikanska affärssatsningar i Norden?
– Det beror på att svenska investerare har haft ett mycket stort intresse av att investera i Finland, antal projekt har ökat kraftigt de senaste tre åren, säger Linda Andersson.

Svenska företag investerar främst i Finland och framförallt i digitala projekt, men också i många vårdrelaterade investeringar, berättar Linda Andersson. De aktiviteter som svenskbaserade företag föredrog att investera mest i under 2018 var försäljning och marknadsföring, därefter tillverkning och forskning och utveckling.

Platsannonser