Börs

Rapport från EY: Börsnoteringarna minskar

Geopolitiska handelsfrågor fortsätter att påverka noteringsklimatet globalt. Enligt revisionsjätten EY:s senaste analys minskade IPO-aktiviteten på många marknader under tredje kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2018.

Publicerad 2019-10-16

Under det tredje kvartalet 2019 gjordes 256 börsnoteringar (IPOs) med transaktionsintäkter på 40,2 miljarder dollar. Det är en minskning  med 24 volymprocent och 22 procent av intäkterna jämfört med motsvarande period förra året.

Det visar revisions- och rådgivningsföretaget EY:s rapport Global IPO Trends.

De första nio månaderna av 2019 innebar en minskning med 26 procent av transaktionsvolymen (768 IPOs) och en minskning med 25 procent av marknadsintäkterna (114,1 miljarder dollar) jämfört med samma period 2018. 

Medan antalet noteringar minskade, var den genomsnittliga kursuppgången på första dagen på de viktigaste marknaderna 27 procent och den genomsnittliga hittillsvarande utvecklingen efter börsintroduktionen hela 32 procent.

– Vi har haft ett lugnt tredje kvartal på de globala IPO-marknaderna, vilket beror på den långvariga geopolitiska turbulensen. Nu går vi in i en IPO-säsong som globalt sett brukar vara intensiv och förväntar oss att den globala IPO-aktiviteten kommer att öka under det sista kvartalet. Under 2020 tror vi på stabilisering av handelsspänningar mellan USA och Kina inför det amerikanska valet, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige, i ett pressmeddelande.

Teknik-, industri- samt hälsa- och sjukvårdssektorerna hade den största andelen börsnoteringar under innevarande år. Tillsammans stod de för 407 börsnoteringar (53 procent av de globala börsintroduktionerna mätt i volym) och totala intäkter på 69,4 miljarder dollar (61 procent av den globala intäkterna). Tekniksektorn fortsatte att vara den starkaste branschen i både antal och intäkter, vilket motsvarade 23 procent av den globala volymen (179 IPOs) och 36 procent av intäkterna (41,5 miljarder dollar). Under tredje kvartalet 2019 var tekniksektorn också den starkaste sektorn i antal och intäkter.

Noteringsklimatet i Norden är fortsatt starkt

– Vår analys är att det tredje kvartalet i Norden som förväntat är den period på årets med lägst IPO-aktivitet, vilket till stor del beror på sommaruppehållet hos investerare i Norden och norra Europa. Vi räknar med ett starkt fjärde kvartal och minst 12 månader av fortsatt stark aktivitet, bland annat beroende på de låga räntorna. Vi har flera pågående dialoger med svenska och utländska bolag som söker sig mot Nasdaq Stockholm under 2020 och 2021, säger Andreas Dalhäll.

 Under 2020 spås marknadsförhållandena bli bättre och IPO-aktiviteten förväntas återgå till tidigare höga nivåer.

 

Platsannonser