Jens Henriksson, vd Swedbank. Foto: Swedbank
Bank

Räntenettot och låga kostnader lyfter Swedbank

Swedbanks räntenetto landade på 6 886 miljoner kronor. Det är 200 miljoner kronor mer jämfört med första kvartalet.

 

Uppdaterad 2020-07-17
Publicerad 2020-07-17

Rörelseresultat om 5 998 miljoner kronor, jämfört med analytikernas prognos på 4 376 miljoner kronor.

Provisionsnettot uppgick till 2 925 miljoner kronor. Kreditförlusterna landade på 1 235 miljoner kronor. Väntat var 1 547 miljoner kronor.

Swedbanks totala intäkter uppgick till 12 076 miljoner. Kostnaderna på 4 843 miljoner, det är nästan halvering jämfört med första kvartalet.

– Våra kostnader var lägre än i förra kvartalet, främst beroende på lägre utredningskostnader än förväntat. Pandemin har, enligt vår bedömning, orsakat förseningar i pågående myndighetsutredningar kopplade till penningtvätt. Kostnaderna för att utveckla och driva banken utvecklades däremot enligt plan, skriver Jens Henriksson.

Banken upprepar även sin kostnadsguidning på 21,5 miljarder kronor för 2020.

Jens Henriksson, som utsågs till ny vd i augusti förra året, skriver också om att det finns problemområden som banken måste arbeta med, i spåren av penningtvättshärvan inom bankens baltiska verksamhet.

– Vi har vi inte haft tillräckligt bra ordning och reda. Under året ser vi över koncernens Governance. Vi behöver stärka styrning och kontroll på koncernnivå och samtidigt ge dotterbolagen rätt förutsättningar att uppfylla de legala och regulatoriska krav som ställs på dem. Vi ser också över vårt arbete med hur vi hanterar risker, skriver han.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in