FinansNyhet

Räntefonder i motvind – nytt rekord för fondförmögenheten

SCB, aktiefonder, räntefonder, blandfonder, fond-i-fond-fonderSCB, aktiefonder, räntefonder, blandfonder, fond-i-fond-fonder
Foto: TT
Publicerad

Den totala fondförmögenheten uppgick till 6 032 miljarder kronor vid utgången av andra kvartalet 2021. Det är en ökning med 324 miljarder jämfört med föregående kvartal. 

Realtid.se

Aktiefonder var den fondkategori som ökade mest under andra kvartalet med 238 miljarder, till följd av stark börsutveckling och nettoinvesteringar på 30 miljarder. Den kategori med svagast utveckling var räntefonder som ökade med 4 miljarder.

Fond-i-fonder hade den näst största ökningen med 41 miljarder följt av blandfonder med en ökning på 24 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

– För första gången passerar fondförmögenheten 6 000 miljarder kronor. Trenden med historiskt stora nettoinvesteringar håller i sig sedan andra kvartalet 2020 i spåren av pandemin, säger Marcus Lodén, statistiker på SCB i en presskommentar.

Annons

Utveckling för andra kvartalet i korthet:

  • De totala nettoinvesteringarna uppgick till 66 miljarder kronor.
  • Hushållens nettoinvesteringar uppgick till 11 miljarder.
  • Den sektor där fondförmögenheten ökade mest var Svenska finansiella företag, med 224 miljarder, varav premiepension utgör 93 miljarder.
  • Utländska ägares innehav i svenskregistrerade fonder ökade med 16 miljarder till 234 miljarder.

Hushållens direktägda fondförmögenhet uppgick till 1 098 miljarder kronor under andra kvartalet. Det är 58 miljarder mer i jämförelse med föregående kvartal och 267 miljarder mer än andra kvartalet 2020.

För hushållssektorn var den största ökningen i aktiefonder, 37 miljarder, medan värdet för hushållssektorns räntefonder minskade med 1 miljard.

Annons

Sett till total fondförmögenhet för hushållssektorn är kategorin aktiefonder fortfarande klart störst med 608 miljarder, följt av fond-i-fonder med 204 miljarder. 

Genomsnittskursen för en euro under andra kvartalet 2021 var 10,14 kronor jämfört med 10,12 kronor under föregående kvartal. Kronan försvagades även mot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs på 8,41 kronor jämfört med 8,40 kronor under föregående kvartal. Det innebär att fondernas placeringar i utländsk valuta ökar i värde räknat i svenska kronor. 

Under andra kvartalet 2021 var 779 fonder aktiva. Det är två färre än under föregående kvartal.

Annons
Annons